Обществени поръчки – страница 3

Съобщение във връзка с въведеното извънредно положение – 30.03.2020 г.

Прикачен файл: Кликнете тук, за да изтеглите Съобщение-2020

 

Открита процедура „Рамково споразумение за извършване на СМР в сградите на УМБАЛ „Св. Иван Рилски“ ЕАД, София“ с референтен № 17/2016, открита с решение номер 38 от дата 13.04.2016 г. и обявена в РОП 00594-2016-0019 и конкретно възлагане „Ремонтно строителни работи в двете сгради на УМБАЛ „Св. Иван Рилски” ЕАД – бул. „Акад. Иван Гешов” 15 и ул. Урвич 13″ по покана №424 от 02.02.2018 – 02.02.2018г.
Прикачен файл: Кликнете тук, за да изтеглите Dokumentaciq Pokana Remont.rar
Прикачен файл: Кликнете тук, за да изтеглите Protokol i Reshenie 58 SMR Pokana 424 02.02.rar.rar

 

Открита процедура: „Доставка на лекарствени продукти за отделение по хематология II” за УМБАЛ „Св. Иван Рилски“ ЕАД, София” открита с Решение № 227/14.09.2017  г. и обявена в РОП под № 00594-2017-00019, Решение за прекраняване по номенклатури 22/02.02.2018
Прикачен файл:Кликнете тук, за да изтеглите Rehenie_22_2018

 

Открита процедура: „Доставка на медицински изделия за неврохирургия, инвазивна образна диагностика, интервенционална рентгенология III” за УМБАЛ „Св. Иван Рилски“ ЕАД, София с референтен № 12/2017, открита с решение номер 173 от дата 14.07.2017г. и обявена в РОП 00594-2017-0013 / 29.01.2018г.
Прикачен файл: Кликнете тук, за да изтеглите Protokol 2 i 3 Doklad Reshenie MI NH 3.rar

 

Открита процедура „Доставка на апаратура за диагностични и терапевтични приложения в хирургията” за УМБАЛ „Св. Иван Рилски“ ЕАД, София, открита с Решение № 290/23.11.2017  г. и обявена в РОП под № 00594-2017-0022
Прикачен файл: Кликнете тук, за да изтеглите ПротоколДокладРешение_Endosk 2017

 

Обява за обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОП с предмет на поръчката: „Доставка на канцеларски материали” с ID 9071792, публикуванa на 21.12.2017 г. / 26.01.2018г.
Прикачен файл: Кликнете тук, за да изтеглите Protokol Kancelarski 2018.pdf
Прикачен файл: Кликнете тук, за да изтеглите Dogovori OP-15-78 i OP-16-79 Roel-98 09.02.18.rar

 

Обява за обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОП с предмет на поръчката: „Доставка на почистващи продукти” с ID 9071790 публикуванa на 21.12.2017 г. / 26.01.2018г.
Прикачен файл: Кликнете тук, за да изтеглите Protokol Pochistvashti 2018.pdf
Прикачен файл: Кликнете тук, за да изтеглите Dogovori OP-12-75 i OP-13-76 Top Elana 09.02.18.rar

 

Обява за обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОП с предмет на поръчката: „Доставка на хартия за санитарна употреба” с ID 9071798 публикуванa на 21.12.2017 г. / 26.01.2018г.
Прикачен файл: Кликнете тук, за да изтеглите Protokol Hartiq 2018.pdf
Прикачен файл: Кликнете тук, за да изтеглите OP-14-77 09.02.2018 Top Elana.pdf

 

Открита процедура: Рамково споразумение за извършване на СМР в сградите на УМБАЛ „Св. Иван Рилски“ ЕАД, София, с референтен № 17/2016, открита с решение номер 38 от дата 13.04.2016 г. и обявена в РОП 00594-2016-0019 и конкретно възлагане „Доставка и монтаж на pvc дограма и външни алуминиеви ролетни щори на ОАИЛ, 7-ми етаж в сградата на УМБАЛ „Св. Иван Рилски“ ЕАД, гр. София” по покана за представяне на оферта изх.№ 2987/18.12.2017 г. – 22.01.2018г
Прикачен файл: Кликнете тук, за да изтеглите Обявление за приключване на договор за ОП 175-678 от 20.12.2017г. Булстрой.docx

 

Откритата процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет „Строителни работи в болнични звена и обекти на УМБАЛ „Св. Иван Рилски” ЕАД – София” открита с Решение № 287/22.11.2017 и обявена в РОП под № 00594-2017-0020
Прикачен файл: Кликнете тук, за да изтеглите Протокол 1 СМР.pdf
Прикачен файл: Кликнете тук, за да изтеглите Protokol 1 SMR Dopylnenie 15.02.2018.pdf

 

Открита процедура: Доставка на готова храна за лежащо болни и дежурен персонал за УМБАЛ “Св. Иван Рилски” ЕАД, София с референтен № 11/2015, открита с решение номер 103 от дата 09.04.2015 г. и обявена в РОП 00594-2015-0012
Прикачен файл: Кликнете тук, за да изтеглите Обявление за приключване на договор за OП ОП-183 от 11.11.2015г. Дусман.docx

 

Открита процедура: „Доставка на лабораторна апаратура и консуматививи” за УМБАЛ „Св. Иван Рилски“ ЕАД. София с референтен № 27/2016, открита с решение номер 72 от дата 30.09.2016 г. и обявена в РОП 00594-2016-0029
Прикачен файл: Кликнете тук, за да изтеглите Обявление за приключване на договор за ОП ОП-3-15 от 12.01.2017г. Данс Фарма.docx

 

Открита процедура: Рамково споразумение за извършване на СМР в сградите на УМБАЛ „Св. Иван Рилски“ ЕАД, София, с референтен № 17/2016, открита с решение номер 38 от дата 13.04.2016 г. и обявена в РОП 00594-2016-0019 и конкретно възлагане „Изпълнение на допълнителна топлоизолация върху плоските, топли, неизползваеми покриви на сградата на УМБАЛ „Св. Иван Рилски “ ЕАД, гр. София“ по покана за представяне на оферта изх.№ 1303/12.06.2017 г.
Прикачен файл: Кликнете тук, за да изтеглите Обявление за приключване на договор за ОП 66-342 от 26.07.2017г. Булстрой.docx

 

Открита процедура „Рамково споразумение за извършване на СМР в сградите на УМБАЛ „Св. Иван Рилски“ ЕАД, София“ с референтен № 17/2016, открита с решение номер 38 от дата 13.04.2016 г. и обявена в РОП 00594-2016-0019 и конкретно възлагане „Доставка и монтаж на pvc дограма и външни алуминиеви ролетни щори на ОАИЛ, 7-ми етаж в сградата на УМБАЛ „Св. Иван Рилски“ ЕАД, гр. София” по покана №2987 от 18.12.2017 – 16.01.2018
Прикачен файл: Кликнете тук, за да изтеглите OP-175 Bulstroy – Obiavlenie i Dogovor.rar

 

Открита процедура „Доставка на електрическа енергия и избор на координатор на балансираща група при условията на либерализиран пазар” за УМБАЛ „Св. Иван Рилски“ ЕАД, София Идент. № на поръчката: 1/2018 – 15.1.2018
Прикачен файл: Кликнете тук, за да изтеглите Doc_El_2018.zip

 

Открита процедура “Доставка на лекарствени продукти за отделение по хематология II” за УМБАЛ “Св. Иван Рилски” ЕАД, София с референтен № на поръчката 19/2017
Прикачен файл: Кликнете тук, за да изтеглите Lek Hem 2.rar
Прикачен файл: Кликнете тук, за да изтеглите Obiavlenie Lek Hem 2.docx

Съобщение за отваряне на ценови предложения в открита процедура „Доставка на апаратура за диагностични и терапевтични приложения в хирургията” за УМБАЛ „Св. Иван Рилски” ЕАД, Референтен номер на поръчката: 22/2017
Прикачен файл: Кликнете тук, за да изтеглите Съобщ за отв цени Апаратура хирургия.rtf

„Доставка на лекарствени продукти II” за УМБАЛ „Св. Иван Рилски” ЕАД, София с референтен № 23/2017, открита с решение номер 318 от дата 21.12.2017г. и обявена в РОП 00594-2017-0023
Прикачен файл: Кликнете тук, за да изтеглите Lekarstva 2.zip
Прикачен файл: Кликнете тук, за да изтеглите Protokol 1 Lek 2 14.02.2018.pdf
Прикачен файл: Кликнете тук, за да изтеглите Съобщ за отв цени LEK2.rtf

„Доставка на апаратура за диагностични и терапевтични приложения в хирургията” за УМБАЛ „Св. Иван Рилски” ЕАД, София
Прикачен файл: Кликнете тук, за да изтеглите Aparatura_2017.zip

 

„Доставка на медицински изделия II” за УМБАЛ „Св. Иван Рилски” ЕАД, София с референтен № 20/2017, открита с решение номер 298 от дата 23.11.2017г. и обявена в РОП 00594-2017-0021
Прикачен файл: Кликнете тук, за да изтеглите Med izd2.zip
Прикачен файл: Кликнете тук, за да изтеглите Protokol 1 Med izd 2 14.02.2018.pdf

 

Сключване на рамково споразумение за изпълнение на обществена поръчка с предмет „Строителни работи в болнични звена и обекти на УМБАЛ „Св. Иван Рилски” ЕАД – София”
Прикачен файл: Кликнете тук, за да изтеглите Ramkovo.zip

 

Обява за обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОП с предмет на поръчката: „Доставка на канцеларски материали”
Прикачен файл: Кликнете тук, за да изтеглите Kancelarski.zip

 

Обява за обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОП с предмет на поръчката: „Доставка на почистващи продукти”
Прикачен файл: Кликнете тук, за да изтеглите Pochistvashti.zip

 

Обява за обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОП с предмет на поръчката: „Доставка на хартия за санитарна употреба”
Прикачен файл: Кликнете тук, за да изтеглите Hartiq.zip