ОТДЕЛЕНИЕ ПО ХЕМОДИАЛИЗА

В отделението по хемадиализа на УМБАЛ „Св. Иван Рилски“ се извършват следните медицински дейности:
Рутинни медицински дейности

• Конвенционална и интензивна хемодиализа с продължителност от 2 до 5 часа при използване на висококачествени лоу- и хай-флукс диализатори

• Перитонеална диализа – автоматична и мануална

• Наблюдение и подготовка на болни за включване на диализно лечение

• Всички катетеризации за временен съдов достъп – планово и по спешност

/Иновативни медицински дейности

• диализа на асцитна течност /унипунктурна/ при чернодробна недостатъчност

• хемодиафилтрация по различни терапевтични схеми при болни с висока азотна задръжка и хиперхидратация, хиперфосфатемия и при продължителност на диализно лечение над една година

Началник отделение

Доц. д-р Ненчо Ненчев, д.м.
Тел: 02/ 952 21 46
Факс: 02/953 02 99
e-mail: nenchonenchev@mail.bg

Старша мед. сестра

Капка Сургова
Тел.: 02/ 852 68 97

Екип

д-р Диана Трифонова, специалист „Нефрология” и „Вътрешни болести”;
д-р Валентин Найденов, специализант „Нефрология”;
д-р Ирина Каташинска, специализант „Нефрология”;
д-р Домлика Тричкова, специализант „Нефрология”;
д-р Катрин Борисова, специализант „Нефрология”;

ДОЦ. Д-Р НЕНЧО НЕНЧЕВ, ДМ

НАЧАЛНИК ОТДЕЛЕНИЕ ПО ХЕМОДИАЛИЗА
КОНТАКТИ
Тел.:02/ 852 68 97
No Posts Found in Category 90