ОТДЕЛЕНИЕ ПО ЛЪЧЕЛЕЧЕНИЕ

Началник Отделение :

д-р Илиана Колева

Лекари:

Проф.Татяна Хаджиева

Д-р Илка Топалова

Д-р Иглика Игнатова

 

Неврохирурзи присъединени към Отделението:

Д-р Красимир Минкин

Доц. Васил Каракостов

Д-р Калоян Габровски

Физици:

Станислав Божиков

Ирина Динева

Карина Митарова

Филипа Василева

Мед.сестри:

Десислава Ракова- старша мед.сестра

Валентина Иванова

Лаборанти:

Филип Крумов – старши рентгенов лаборант

Илиана Гайдарова

Радослав Димитров

Десислава Николова