ОТДЕЛЕНИЕ ПО ФИЗИКАЛНА И РЕХАБИЛИТАЦИОННА МЕДИЦИНА

Отделение по физикална и рехабилитационна медицина

Отделението по физикална и рехабилитационна медицина е самостоятелна, функционално обособена административна структура на “УМБАЛ Свети Иван Рилски” ЕАД и разполага с 20 легла.

Отделението е с изцяло обновено и оборудвано с нова съвременна апаратура, което позволява приложението на всички видове физиотерапевтични и кинезитерапевтични процедури:

 • нискочестотна терапия
 • средночестотна терапия
 • високочестотна терапия
 • ултразвукова терапия
 • магнитотерапия
 • терапия с видими, инфрачервени и ултравиолетови лъчи
 • инхалационна терапия и др.
 • електростимулации
 • лазертерапия, лазерпунктура
 • екстензионна терапия
 • кинезитерапия
 • механотерапия
 • лечебен масаж

ДЕЙНОСТ

В ОФТР се извършва специализирана диагностична, консултативна, терапевтична и рехабилитационна болнична и извънболнична медицинска помощ, като се използват съвременни конвенционални и специализирани методики за функционална оценка, физикално лечение и рехабилитация.

Приемат се за лечение пациенти по физиотерапевтични клинични пътеки и абмулаторно болни с различни заболявания:

 • Заболявания на централна и периферна нервна система
 • Заболявания на опорно-двигателния апарат
 • Ортопедични и травматологични заболявания
 • Заболявания на дихателната система
 • Обменни и ендокринни заболявания
 • Сърдечно-съдови заболявания
 • Професионални заболявания
 • Заболявания на горните дихателни пътища
 • Други

Оптимизирани са и се провеждат специализирани методики за неврорехабилитация след неврохирургични интервенции по повод на интракраниални тумори и др. Въведени са някои нови физиотерапевтични и кинезитерапевтични методики на лечение като модифицирани техники от ПНМУ, прилагани при спастични хемипарези, методики за екстензионна терапия на гръбначен стълб и др.

Отделението разполага с апаратура за:

– Нискочестотна терапия;
– Лазертерапия, лазерпунктура;
– Ултразвукова терапия;
– Високочестотна терапия /сантиметрови, дециметрови вълни/
– Средночестотна терапия;
– Екстензионна терапия;
– Механотерапия;
– Суспензионна и пулитерапия;
– Фототерапия;
– Инхалационна терапия и др.

ЕКИП

Началник на отделението:

Д-р Стоянка Райновска

Д-Р СТОЯНКА РАЙНОВСКА

НАЧАЛНИК ОТДЕЛЕНИЕ
КОНТАКТИ
тел. 02/851 08 38; 02/952 58 03

НОВИНИ

No Posts Found in Category 110