ПРОФЕСИОНАЛНИ ЗАБОЛЯВАНИЯ

КАБИНЕТИ ПО ПРОФЕСИОНАЛНИ ЗАБОЛЯВАНИЯ

Проф. Кунева- трудова медицина
Работно време: 14:00- 16:30 ч.

Д-р Джамбазова- пулмолог
Работно време: 14:00- 16:30 ч.

Алергологичен кабинет

Проф. Т. Попов
Работно време: 08:00- 13:00 ч.

Неврологичен кабинет

Доц.З. Стойнева
Работно време: 14:00- 16:30 ч.