ПРОФЕСИОНАЛНИ ЗАБОЛЯВАНИЯ

Проф. Кунева- трудова медицина
Работно време: 14:00- 16:30 ч.

Д-р Джамбазова- пулмолог
Работно време: 14:00- 16:30 ч.