Управление 1

Изпълнителен директор:
Д-р Антон Петков

Административен секретар:
Даниела Коцева
тел. 02/952 20 39
02/ 952 26 48
E-mail: admin@rilski.com

Заместник-директор по медицинските дейности:
Д-р Димитър Димитров

Заместник-директор по административните, икономическите, производствените дейности:
Лъчезар Павлов
тел. 02/851 08 05

Главна медицинска сестра:
Румяна Артинова
тел. 02/851 08 60