УПРАВЛЕНИЕ

Д-Р АНТОН ПЕТКОВ

ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР

РУМЯНА АРТИНОВА

ГЛАВНА МЕДИЦИНСКА СЕСТРА