УПРАВЛЕНИЕ

Д-Р АНТОН ПЕТКОВ

ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР

Д-Р ДИМИТЪР ДИМИТРОВ

ЗАМ.-ДИРЕКТОР ПО МЕДИЦИНСКИТЕ ДЕЙНОСТИ

ЛЪЧЕЗАР ПАВЛОВ

ЗАМ.-ДИРЕКТОР ПО АДМИНИСТРАТИВНИТЕ И ИКОНОМИЧЕСКИТЕ ДЕЙНОСТИ

РУМЯНА АРТИНОВА

ГЛАВНА МЕДИЦИНСКА СЕСТРА