УПРАВЛЕНИЕ

Д-Р АНТОН ПЕТКОВ

ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР

ДОЦ. Д-Р ДИМИТЪР ДИМИТРОВ

ЗАМ.-ДИРЕКТОР ПО МЕДИЦИНСКИТЕ ДЕЙНОСТИ

РУМЯНА АРТИНОВА

ГЛАВНА МЕДИЦИНСКА СЕСТРА