Краниофарингеом

Краниофарингеом

КАКВО ПРЕДСТАВЛЯВАТ КРАНИОФАРИНГЕОМИТЕ


Краниофарингеомът е доброкачествен тумор, произхождащ от остатъчни ембрионални клетки от джоба на Ратке. Туморът може да има кистична и/или солидна част, а в капсулата му се съдържат в повечето случаи калцификати, които се виждат на образното изследване. Обикновено се разполага в областта на турското седло, експанзивно в различни посоки и упражнява натиск на различни структури.


КАКВИ СА СИМПТОМИТЕ НА КРАНИОФАРИНГИОМИТЕ?


Главоболие: често диагностицирано като мигрена.
Зрителни смущения, засягащи периферното зрение.
Ендокринни смущения, най-често под формата на инципиден диабет, които могат да се проявят като първоначални симптоми, а също и като очаквани усложнения след оперативното лечение. При тази форма на диабет пациентът приема големи количества течности и отделя повече. Количествата, могат да стигнат до над 10 литра на ден.
Вътрешна хидроцефалия и повишено вътречерепното налягане.
Умствено изоставяне и психомоторни смущения.
Епилепсия.


КАК СЕ ДИАГНОСТИЦИРАТ КРАНИОФАРИНГЕОМИТЕ?

За диагнозата на краниофарингеомите са важни образните изследвания КТ и МРТ с контрастно усилване за определяне на границите на тумора и определяне на най-подходящ оперативен подход.

КАК СЕ ТРЕТИРАТ КРАНИОФАРИНГЕОМИТЕ?


Поведението е комплексно и интердисциплинарно.

-Хирургично лечение се осъществява по-два основни начина – ендоназален (през носа) или транскраниален (през черепа). В хода на операцията се използват различни невронавигационни системи, ендокоскопия и др.
– Постоперативна лъчетерапия по-бързо растящи краниофарангиоми.
– Консервативно и ендокринологично лечение за корекция на съпътстващи оплаквания и / или предоперативни или следоперативни усложнения.
– Проследяване на ендокринните смущения и коригирането им: зрението дали се възстановява или се влошава.