Световно известният проф. Шойнфелд ще участва на Плевенските имунологични дни 2019

Световно известният проф. Шойнфелд ще участва на Плевенските имунологични дни 2019

Един от най-големите специалисти в света в областта на автоимунитета, проф. Йехуда Шойнфелд, ще вземе участие в Осмата международна работна среща „Автоимунитет през 2019 г. – добрите и лошите новини“, която ще се проведе в рамките на Плевенските имунологични дни 2019 на 10 и 11 април в хотел „Балкан“ в Плевен.

Организатори на събитието са  Центърът за репродуктивно здраве към Медицински университет – ПлевенМедицински център „Клиничен институт за репродуктивна медицина“ – ПлевенЛабораторията по Клинична имунология към УМБАЛ „Св. Иван Рилски“ – София и Българската Асоциация по клинична имунология.

Проф. Шойнфелд, който е Почетен председател на организационния комитет, модератор на сесии и лекторпо време на събитието, e един от водещите учени в света в областта на автоимунните заболявания. Член е на редакционната колегия на 80 международни списанияи 26 международни научни организации; автор е на 62 книги и 2023 публикации, като е цитиран над 33 000 пъти (справката е от 2013 год.). Носител е на 22 престижни научни награди, автор на 15 патента, организирал е 53 международни научни конференции. Научните му постижения са в областта на етиопатогенезата на автоимунните заболявания,диагностичните подходи, антифосфолипидния синдром, имунотерапията и др.

Сред темите, които ще бъдат обсъждани тази година, са:

 “Мозайката” на автоимунитета

 Диагностични методи при автоимунитет

Животински експериментални модели

 Лечение на автоимунни заболявания

Хранене, лекарства и автоимунитет

Синдром на хроничната умора. Клинични случаи

 Пациенти и лекари

ПРОГРАМА НА СЪБИТИЕТО

ПРОФ. ШОЙНФЕЛД – БИОГРАФИЯ

Източник: http://medicaltime.bg