Хирургично лечение на пациенти с епилепсия

Хирургично лечение на пациенти с епилепсия

Честота на епилепсиите

Всяка година, в България се диагностицират нови 2800 пациенти с епилепсия. Повечето от тях се лекуват с медикаменти, но една четвърт не се повлияват от лекарства и пациентите продължават да имат епилептични пристъпи, въпреки лекарствата. При тези пациенти се налага провеждане на специални изследвания с цел намиране на причината за епилепсията.

Причини

Причините за епилепсиите, които не се поддават на лечение с медикаменти, са най-често увреди на мозъчната кора. Тези увреди могат да бъдат малформации на мозъчнта кора (неправилна подредба на нервните клетки), туморни процеси, съдови малформации, прекарани инфекции или травми.

Симптоми

Епилепсията е заболяване, което се характеризира с повтарящи се непровокирани, епилептични пристъпи. Епилептичните пристъпи могат да бъдат без загуба на съзнание, , които се проявяват с внезапни, непровокирани, странни усещания или движения. Пристъпите със загуба на съзнание са по-опасни и могат да доведат до абнормно стягане на мускулатурата от едната страна или дори на всички мускули. Епилептичните пристъпи обикновено преминават сами за няколко минути, но ако продължат над 15 минути е необходимо да се извика бърза медицинска помощ. Повтарящите се тежки епилептични пристъпи могат да завършат фатално като всяка година 1 от 1000 възрастни пациенти с епилепсия умира заради епилептичен пристъп, което прави епилепсията една от водещите причини за смърт при болни с епилепсия.

Лечение

Лечението на пациентите с епилепсия в началото е медикаментозно. Ако два класически антиепилептични медикамента не помогнат, то възможността на третият медикамент да повлияе пристъпите е само 4%, а за четвъртият е под 1%. Това са т.нар. медикаментозно резистентни епилепсии и те налагат допълнителни изследвания и евентуално хирургично лечение.

Изследвания

Установяването на причините за епилепсии, които не се повлияват от медикаментозно лечение, изисква провеждане на специализирани изследвания. При всички пациенти е необходимо провеждането изследване с магнитен резонанс и видео-ЕЕГ мониториране с многоканален видео-ЕЕГ апарат. При някои пациенти се провеждат изследвания на мозъчните функции с изотопи като ПЕТ, СПЕКТ или генетични изледвания. Всички съвременни методи бяха въведени в България и Центърът за Хирургия за епилепсия на УМБАЛ “Св. Иван Рилски” получи международно признание като през 2014 г. стана част от мрежа от 13 водещи европейски референтни центрове по епилепсия, заедно с центрове от Милано, Лондон, Прага, Лион. До момента в Центъра за хирургия за епилепсия са изследвани над 1000 пациенти с епилепсия. При установяване на причината за епилепсия може да се пристъпи към хирургично лечение.

Хирургично лечение

Съществуват три основни вида хирургично лечение: изрязване на епилептичното огнище, прекъсване на връзката на епилетичното огнище с останалата част на мозъка или поставяне на невростимулатор. Най-ефективно е изрязването на епилептогенната зона, което обхваща много малка част от мозъчната кора и не повлиява неблагоприятно мозъчните функции. Напротив, пациентите показват по-добри резултати на невро-психологичните тестове след операцията, защото здраваият мозък функционира по-добре без болния, който поражда пристъпи и му вреди. При пациентите с изрязване на епилептогенната зона се постига пълен контрол над пристъпите в над 70%, а рисковете са много ниски – под 1%. При пациенти, при които не е възможно да се махне епилептогенната зона може да се прекъсне връзката и със здравата мозъчна кора или да се постави невростимулатор.

Какво правим в УМБАЛ “Св. Иван Рилски”

Центърът за хирургия за епилепсия на УМБАЛ “Св. Иван Рилски” е единствен в България и за последните 10 години са оперирани над 200 пациенти, което го прави един от водещите центрове в Европа. Тук е единственото място, където работят заедно невролози и неврохирурзи и разполагат с всички съвременни методи за диагностика и хирургично лечение.