Какво представлява ревмотоидният артрит

Какво представлява ревмотоидният артрит

Какво представлява Ревматоидният артрит /РА/?

РА е хронично и прогресивно автоимунно заболяване, засягащо не само ставите, но и редица вътрешни органи и системи. При тези болни е повишен риска от сърдечно-съдови заболявания.

Както много други автоимунни заболявания, ревматоидният артрит има периоди на обостряне или активиране (симптомите се изявяват с пълна сила или се появяват нови) и такива на ремисия (в които оплакванията намаляват или напълно изчезват).

Ревматоидният артрит е прогресиращо заболяване, което има тенденция към тежко увреждане на ставите и инвалидизиране на пациентите във времето. При много от болните са затруднени ежедневни дейности .

Жените боледуват три пъти по-често от мъжете.

Заблуда е, че от ревматоиден артрит боледуват само възрастни хора. Болестта се регистрира най-често между 35 и 60 години, но може да засегне деца и юноши.
Ревматоиден артрит, който започва при хора под 16-годишна възраст, се нарича ювенилен идиопатичен артрит. Заболяването засяга около 100 на всеки 100 000 деца. В България децата болни от артрит са над 600.

Лечение

Съвременният подход изисква ранно и агресивно лечение, т.е. ранно включване на болесто променящи лекарствени медикаменти. Основна цел на лечението е постшигане на ремисия или ниска болестна активност.

В момента разполагаме със съвременни и високо ефективни лекарствени молекули, с които надеждно може да се блокира автоимунния възпалителен процес. Става дума за биологични лекалствени продукти и малки молекули. Тези медикаменти за скъпи, но в момента с тях се лекуват около 7400 болни с възпалителни ставни заболявания, като 2960 са с РА. Разходите за това лечение се поемат от НЗОК. Това обяснява проф. Румен Стоилов, ревматолог в Клиниката по ревматология на УМБАЛ “Св. Иван Рилски” и председател на Българското дружество по ревматология.

Източник: УМБАЛ “Св. Иван Рилски”