АРТЕРИО-ВЕНОЗНИ МАЛФОРМАЦИИ НА ГЛАВНИЯ МОЗЪК

АРТЕРИО-ВЕНОЗНИ МАЛФОРМАЦИИ НА ГЛАВНИЯ МОЗЪК

Какво представляват артерио-венозните малформации

Нормалното кръвоснабдяване на мозъка е подобно на това на други органи, където кръвта преминава от артериите в по-малки артериоли, а те преминават в капиляри, които хранят тъканите. Оттам по-бедната на кислород и хранителни вещества кръв отива във венулите, които преминават в мозъчните вени. При артерио-венозните малформации артериолите преминават директно във венулите, което води до проблеми с храненето на тъканите и до повишени рискове от кръвоизлив.

Честота на артерио-венозните малформации

В България се предполага, че има около 12 000 пациенти с артерио-венозни малформации. Повечето пациенти не предполагат, че имат такова заболяване, тъй като само 15% от артерио-венозните малформации са симптоматични. Останалите се откриват случайно по повод образно изследване на главата.

Какви оплаквания предизвикват артерио-венозните малформации

При 85% от диагностицираните артерио-венозни малформации не се установяват оплакванияq свързани с малформацията. Най-честата проява на артерио-венозните малформации е мозъчният кръвоизлив, следван от епилептичните пристъпи. Много по-рядко се наблюдават симптоми на мозъчна исхемия проявяващи се с различни симптоми като затруднение на движенията, речта, равновесието, координацията, паметта и други.

Как се диагностицират артерио-венозните малформации

Основният метод на диагностика на артерио-венозната малформация е конвенционалната ангиография, при която се осъществява пункция на артерия на крака или ръката и посредством катетър се вкарва контраст в артериалното кръвообращение. Този метод позволява най-точно изобразяване на мозъчните съдове, които участват в образуването на артерио-венозната малформация и преценка на рисковете от кървене. Магнитно-резонансната и компютърната томография позволяват допълнителна оценка на разположението на малформацията и на отношението и към функционално важни мозъчни зони.

Как се лекуват артерио-венозните малформации

Артерио-венозните малформации могат да се наблюдават или лекуват. Лечението може да бъде ендоваскуларно (“безкръвно лечение”), радиохирургично (с насочена йонизираща радиация) и хирургично. Решението какво да се предприеме зависи основно от рисковете за кървене и е предмет на обсъждане между екип от специалисти и пациента.

Какво правим в УМБАЛ “Свети Иван Рилски” за пациентите с артерио-венозни малформации

УМБАЛ “Свети Иван Рилски” е единствената болница в България, която предлага трите метода на лечение на артерио-венозните малформации: ендоваскуларно, радиохирургично и хирургично лечение. Всеки пациент с диагностицирана артерио-венозна малформация се обсъжда от мултидисциплинарен екип, включващ неврохирург, интервенционален неврорадиолог и лъчетерапевт. По този начин е възможно да се състави план за лечение, което може да включва различни методи за лечение.