ОСТЕОПОРОТИЧНИ ФРАКТУРИ

ОСТЕОПОРОТИЧНИ ФРАКТУРИ

Остеопорозата е най-често срещаното метаболитно заболяване на костите. Тя се определя като намаление на минералната костна плътност с 2.5 единици спрямо средната стойност при млади жени ( Т – score ). Измерването на костната плътност се извършва посредством т.нар. остеодензитометрия.

Остеопорозата бива основно два вида:

 • Първична , която допълнително се подразделя на:
  • След манопауза
  • възрастова
 • Вторична– причини за нея могат да бъдат различни костни заболявания като ( болест на Пейджет, Остеомалация, Мултиплен миелом, първичен хиперпаратиреоидизъм, фиброзна дисплазияи др.), медикаментозно лечение ( най-често продължителен прием на кортикостероиди, антикоаголанти, антиконвулсанти и др.) или начина на живот (грешки в храненето, пушене, увеличен прием на алкохол и др. )

Остеопоротичните фрактури са основното проявление и белег за заболяването. Те засягат предимно бедрената кост и телата на прешлените на гръбначния стълб. Честотата на остеопоротичните фрактури при жени след 50 години е над 10 на 1000 за година и е около 3 пъти по-висока след 75 годишна възраст. Различни са факторитеq определящи по-честото засягане на жените от остеопороза и съответно този тип счупвания ( фрактури ) на кости.

Рискови фактори за развитието на остеопоротична фрактура на тялото на прешлена могат да бъдат:

 • предишна остеопоротична фрактура
 • ниска костна минерална плътност ( T – score )
 • терапия с глюкокортикоиди
 • намалено зрение
 • ниско телесно тегло
 • пушене
 • прекомерна употреба на алкохол
 • дълъг период на намалена двигателна активност / обездвижване
 • намален прием на калций
 • недостиг на вит. D

Симптоми на възникнала остеопоротична фрактура на гръбначен прешлен:

 • внезапна болка в гърба, която е локализирана и често е свързана с някакво минимално усилие, което може да бъде вдигане на съвсем лек товар, рязко движение, дори кашляне или кихане ( само в ¼ от случаите тя възниква след падане )
 • чувство на счупване/ изпукване в гърба
 • болката се засилва при движение и в изправено положение
 • оплакванията трудно се повлияват от почивка и медикаменти
 • силна болезненост с неопределена локализация, засягаща големи области на гърба, може да има при по-тежки случаи и със засягане на няколко прешлена едновременно
 • може да има разпространение на болката към краката или настрани
 • походката може да се наруши и да стане почти невъзможна
 • поява или увеличаване на патологично гръбначно изкривяване (т.нар. кифоза)

Диагнозата на остеопоротичните фрактури на прешлените започва със снемането на подробна история за събитията, предхождащи момента на възникване на болезненост и инвалидизация, както и подробен медицински преглед. Тя се потвърждава чрез извършването на допълнителни изследвания:

 • рентгенография
 • Остеодензитометрия ( DEXA )
 • Компютърна Аксиална Томография / КАТ скенер /
 • Магнитно Резонансна Томография / МРТ /

Лечението е комбинирано , като има различни аспекти:

 • Консервативно/неоперативноосновно значение има клиничното проследяване на пациента и повлияването на оплакванията от проведените лечебни мерки
  • Почивка на легло и ограничаване на двигателната активност
  • Медикаментозно –
   • Обезболяващи
   • Лечение на остеопорозата с – калций ( поне 1г на ден ), вит. D( 200-400 IU дневно ), бисфосфонати, хормонално лечение, паратхормон
 • Оперативно – към него се подхожда при:
  • Не повлияване на оплакванията от неоперативното лечение
  • Поява на нарушение в походката или болка, която преминава към долните крайници
  • Поява или увеличение на налично гръбначно изкривяване

Оперативното лечение и неговият обем се определя от съответните оплаквания, засягане на нервните структури и общото състояние на пациента, като може да бъде:

 • Минимално инвазивна техника: – намаляване на болките се постига в 80-93% от случаите !!! Тази техника включва:

Вертебропластика – прилагането на костен цимент в прешлена, което се извършва под рентгенов контрол. Целта на интервенцията е да укрепи счупения прешлен и да овладее болката. Интервенцията е кратка, минимално инвазивна и пациентът може да бъде освободен още на следващия ден

Кифопластика – Сходна като техническо изпълнение с вертебропластиката, но позволява възстановяване височината на счупения прешлен, което може да доведе до намаляване в минимален обем на гръбначното изкривяване. (Значително е ограничено прилагането му поради специалните условия, при които има предимство ).

 • Отворен тип операция–Когато се налага освобождаване на нерви и гръбначния мозък, поради налично притискане.

Наличието на добре подготвен интердисциплинарен екип от специалисти, включващ ендокринолози, невролози и неврохирурзи, големият обем от извършвани интервенции и добрата техническа база, налични в Клиниката по неврохирургия, са гарант за постигането на резултати отговарящи на всички световни тенденции и достижения.