Дистония

Дистония

Какво представлява дистонията?

Дистонията е двигателно разстройство, при което мускулите на тялото се съкращават неволево, предизвиквайки повтарящи се сгъване, разгъване и усукващи движения на тялото и крайниците, както и тонично (продължително) изкривяване на част от тялото.

Това състояние може да засегне една част от тялото – фокална дистония, две или повече съседни части на тялото – сегментна дистония или всички части на тялото – генерализирана дистония.

Каква е характерната симптоматика?

Дистонията се проявява по различни начини. Обичайно генерализираните дистонии започват в детска възраст. Започват от една част на тялото – често крайник и постепенно прогресират, обхващайки лице, шия, крайници.

Дистония дебютираща след 21годишна възраст обичайно засяга шията, лицето или ръката и има склонност да остава фокална или сегментна, без да генерализира.

Типично за дистоничните поза и движения е засилването им от специфични движения, стрес, умора, емоционално напрежение.

В зависимост от засегнатата част от тялото симптомите могат да бъдат:

  • Шийна дистония- Мускулните контракции карат главата да се извива на една страна(тортиколис) или да се навежда напред (антероколис) или назад (ретроколис), което понякога може да е болезнено.
  • Клепачи (блефароспазъм) – неволево бързо мигане или спастично затваряне на клепачите. Пациентът може да има затруднения да ги отвори отново, като при тежките случаи това може да предизвика проблеми с виждането, въпреки че зрението не е засегнато. Състоянието се влошава от стрес, общуване с хора, др.
  • Лице, долна челюст, небце и език (Оромандибуларна дистония) – проявява се с неясна реч, гримасничене, затруднено отваряне и затваряне на устата, изтичане на слюнка, затруднено и шумно дъвкане и преглъщане.
  • Ларингеална дистония (спастична дисфония) – рядка форма на фокална дистония засягаща ларингеалната мускулатура и предизвикваща затруднен изричане на думите, съпътствано със стегнат и шепнещ говор.
  • Ръка и предмишница. Някой фокални дистонии се появяват при хора извършващи специфична повтаряща се активност, като например писане (дистония на пишещия) или свирене на музикален инструмент (дистония на музиканта)

Какви са причините?

Дистонията е проява на болестно функциониране на определени невронални вериги в базалните ганглии на мозъка, водещи до това двигателно разстойство. Причините за това могат да бъдат много и различни: генетични, токсични, мозъчна исхемия, лечение с невролептици (лекарства за лечение на някои психиатрични болести) и др. В значителна част от случаите причината остава неизвестна.

Как се третира?

За съжаление медикаментозната терапия при дистония е с незадоволителен ефект в повечето случаи. Инжектирането на ботулинов токсин в дистоничните мускули има временен ефект в част от случаите на фокална дистония. За разлилика от при други двигателни разстройства (болест на Паркинсон, есенциален тремор), при които хирургията е резервирана за по-напреднала и недобре влияещr се от лекарства състояния, при дистониите стереотактичната неврохирургия е показана относително рано в хода на болестта. Това е особено важно при генерализираните дистонии, при които обичайно е налице бърза прогресия водеща до тежка инвалидизация и животозастрашаващи състояния.

Какво лечение прилагаме ние?

Болница „Св. Иван Рилски“ и в частност Клиниката по неврохирургия към нея са единственото звено в страната, в което е напълно въведен пълния спектър от неврохирургични интервенции, които се използват за лечение на дистония и други двигателни разтройства. Мултидисциплинарен екип от специалисти по неврология, неврохирургия, образна диагностика се грижи за поставяне на точна диагноза и своевременно съвременно лечение.