Дурални артериовенозни фистули (ДАВФ)

Дурални артериовенозни фистули (ДАВФ)

Какво представляват дуралните артериовенозни фистули?

Дуралните артериовенозни фистули(ДАВФ) или още наричани дурални артериовенозни малформации(ДАВМ), представляват патологична, неправилна, директнавръзка между артерия и вена, позиционирана на повърхността на твърдата мозъчна обвивка. Основно артериите участващи в ДАВФ, са менингеалните артерии (тези артерии които кръвоснабдяват твърдата мозъчна обвивка), а дренажа се осигурява от мозъчните повърхностни вени или венозни синуси. Те се приемат за редки заболявания, които са по-чсти при жените. Най-често изявата започва между 40-50 годишна възраст. Рядко се срещат при деца.

Какви са причини за поява на ДАВФ?

Причини за появата на ДАВФ може да бъде запушване (т.нар. тромбоза) на дренажни вени или венозни синуси на мозъка, което води до нарушение в оттичането на венозната кръв към сърцето.Това запушване се смята, че води до повишено венозно налягане и до последващо отваряне на патологични ДАВФ. Друга причина са вродените ДАВФ.

Как се диагностицират ДАВФ?

Диагностиката се осъществява чрез компютърна аксиална томография(КАТ), 3D-КАТ ангиография, магнитно-резонансна томография (МРТ), МРТ-ангиография и за златен стандарт се приема конвенционалната ангиография, която най-детайлно представя ДАВФ.

Какво е характерната клинична изява?

Симптомите на този тип съдова патология могат да се разделят на агресивни и доброкачествени симптоми. Клиничната изява много зависи и от локализацията на фистулата. Към групата на доброкчествените симптоми се вклюва най-честият симптом на ДАВФ пулсиращ шум в ухото с ритъма на сърцето, както и очна симптоматика – изпъкване на едното око (проптоза, екзофталм) съчетано със зачервяване на конюнктивата на окото, пареза на очедвигателните нерви, което се изразява с нарушение в движението на окото, падане на клепача. Към агресивните симптоми се включват – мозъчен кръвоизлив, което може да доведе до увреда на мозъчният паренхим, съчетано с нарушения на мозъчни функции и водещ до инвалидизация. Други симптоми към тази група са епилептични гърчове, нарушение в говора, силна лицева болка, симптоми, свързани с повишено интракраниално налягане – главоболие , гадене и повръщане. При продължителна венозна задръжка следствие на ДАВФ, може да се стигне до прогресивна деменция.

Как се лекуват ДАВФ?

Лечението на ДАВФ може да се осъществи по няколко начина – консервативно, чрез радиохирургия, ендваскуларна емболизация или оперативнo. Консервативното лечение се изразява в прием на медикаменти относно появилата се симптоматика. При някои от ДАВФ се установява спонтанно запушване. Към консервативното лечение спада и т.нар.мануално съдова компресия т.е. натиск върху артериалните съдове,които са достъпни подкожно и участват в ДАВФ, по този начин чрез временно спиране или намаляване на кръвотока към ДАВФ, се очаква постепенна оклузия на фистулата. Този начин на лечение е показан при по-малки ДАВФ. Смята се, че при една пета до една трета от пациентите могат се излекуват чрез този метод.

Ендоваскуларното лечение е метод, чрез който посредством малка тръбичка, която навлиза през артерията на крака и посредством съдовете достига до съдовете на мозъка и до ДАВФ, като процедурата се извършва под постоянен рентгенов контрол. Осъществява се запушване на ДАВФ чрез няколко типа агенти през венозната или артериалната компонента на ДАВФ. През последните години този метод навлезе основно в лечението на ДАВФ.Той е миниинвазивен с нисък процент на усложнения. Недостатък е, че при него има шанс за реканализация т.е. за възобновяване на ДАВФ, въпреки добрият първоначален ефект от ендоваскуларната емболизация

Оперативно лечение дава възможност за пълното прекъсване на ДАВФ, при този метод рискът за реканалзиация е минимален. Изборът на оперативна интервецния зависи от локализацията на ДАВФ в мозъка и възможният риск за интраоперативна хеморагия. При някои пациенти може да се използва комбиниран достъп с предоперативна емболизация и последваща оперативна интервенция, с което се намлява кръвотока към фистулата и така възможността за оперативна хеморагия намалява.

Радиохирургията осъществява прекъсване на ДАВФ чрез насочено облъчване в мястото на фистулата. Този метод предимно се използва като допълнение в лечението след ендоваскуларната емболизация при наличие на малка остатъчна или реканализирала част.

Предимство за Клиниката по Неврохирургия на УМБАЛ “Св. Иван Рилски” е възможността за лечение и чрез трите горепосочени метода. Това се осъществява след прецизиране на всеки индивидуален случай, посредством мултидисциплинарен екип.