Дълбока мозъчна стимулация при пациенти с Паркинсонова болест

Дълбока мозъчна стимулация при пациенти с Паркинсонова болест

Честота на Паркинсоновата болест

В България липсва регистър на пациентите с Паркинсонова болест, но се предполага, че има около 70 000 пациенти с Паркинсонова болест.

Причини

Причините за Паркинсоновата болест не са напълно установени. Предполага се, че тази болест се дължи на комбинацията от генетични фактори и фактори на средата на живот, които водят до преждевременно умиране на нервни клетки, произвеждащи важното мозъчно вещество допамин. Този процес е постепен и обикновено започва след 50- годишна възраст.

Симптоми

Основните симптоми на Паркинсоновата болест са треперене, скованост и забавяне на движенията. С напредването на болестта, след няколко години може да се появят допълнителни симптоми като нарушено равновесие и затруднения в мисловната дейност.

Диагностични изследвания

Основното изследване, което установява намаляване на броя на невроните, произвеждащи допамин, се нарича DaTScan и представлява вид радиоизотопно изследване. Изследването с магнитно-резонансна томография е нормално или показва умерена корова атрофия.

Лечение

Медикаментозното лечение на Паркинсоновата болест е ефективно в продължение на години. За съжаление след петата година от започването на терапията с лекарства – допаминовиагонисти и леводопа, заболяването прогресира и става все по-трудно за овладяване с лекарствени средства. Дозите на лекарствата се покачват, но ефектът им намалява и се появяват съществени странични ефекти като дискинезии и психични симптоми. Заболяването навлиза в т. нар. напреднала фаза. При тези случаи са възможни три вида лечение: дълбока мозъчна стимулация, помпа с дуодопа, през гастростомия или подкожна помпа с апоморфин. Методът, който е най-ефективен, с най-редки усложнения и се прилага най-често по-света е дълбоката мозъчна стимулация.

Какво правим в УМБАЛ “Св. Иван Рилски”?

Клиниката по Неврохирургия на УМБАЛ “Свети Иван Рилски”. е единствената в България, която разполага с техниката и специалистите за осъществяване на дълбока мозъчна стимулация при пациенти с Паркинсонова болест, дистония и тремор. Методът се състои в имплантиране на електроди в дълбоко разположени мозъчни ядра и постоянното стимулиране на тези ядра посредством подкожно разположен генератор на електрически импулси. Методът на дълбока мозъчна стимулация е често сравняван с познатия пейсмейкър за сърце и е наричан още “мозъчен пейсмейкър”.

Първата дълбока мозъчна стимулация при човек с цел лечение на Паркинсонов синдром е осъществена през 1987 г. във Франция. Дълбоката мозъчна стимулация постепено се утвърждава като основен метод на лечение при пациенти с напреднала Паркинсонова болест, дистонии и тремор. В момента по света им над 150 000 пациенти с имплантирани дълбоки мозъчни стимулатори.

В България първата имплантация на електроди с цел дълбока мозъчна стимулация при пациент с Паркинсонова болест беше извършена от неврохирургичен екип на УМБАЛ “Свети Иван Рилски” на 09.04.2013 г. Тази интервенция е резултат от продължителна подготовка на оперативния екип в утвърдени Европейски центрове по Функционална неврохирургия и стана възможна благодарение на високотехнологичното оборудване на Клиниката по Неврохирургия на УМБАЛ “Свети Иван Рилски”. До момента са имплантирани системи за дълбока мозъчна стимулация при 30 пациенти като ефективността на метода е около 90%.