Д-р Асен Хаджиянев: Няма увеличение на онкологичните заболявания, а се подобряват средставата за диагностиката и лечението им

Д-р Асен Хаджиянев: Няма увеличение на онкологичните заболявания, а се подобряват средставата за диагностиката и лечението им

Най-ново поколение  линеен ускорител True Вeam STX в УМБАЛ „Св. Иван Рилски” дава възможност за прилагане на най-съвременния подход в онкологията – органосъхраняващата стратегия

Четвърти февруари е обявен за Световен ден за борба с онкологичните заболявания. За това какво ги причинява и какви са съвременните стратегии за тяхното лечение разговаряме с Д-р А.Хаджиянев ДМ, неврохирург, ръководител на Сектор в Клиниката по неврохирургия на УМБАЛ „Св. Иван Рилски“. Д-р Хаджиянев е Главен асистент в Катедра „Неврохирургия” на Медицински университет, гр. София. Член е на Българското дружество по неврохирургия, както и на WFNS, EANS, EANO. Д-р Хаджиянев ръководи Националния референтен център за ендоскопска хирургия на хипофизните аденоми.

Онкологичните заболявания са сред основните причини за смъртност в световен мащаб. Какви могат да бъдат причините за възникване на онкологично заболяване?

Съществуват най-различни теории и схващания за това каква е етиологията на онкологичните заболявания.

Сред външните фактори, които със сигурност причиняват онкологични заболявания, са:  радиоактивни вещества,  химични агенти,  токсични промишлени отпадъци, замърсяването на въздуха, масовото навлизане на химически вещества в хранителновкусовота промишиленост,  генетично модифицираните храни  и т.н. Всички тези външни фактори при определени обстоятелства биха могли да въздейтват болестотворно върху организма на човека.

Към вътрешните фактори спадат грешки в генетичния код на клетката, предизвикващи определена мутация и съотвотено израждане в туморна.  Тук говорим за смутена функция на имунологичния отговор. Една от основните функции на имунната систева е да разпознава и разрушава неопластичните клетки. Нарушаването на тази функция би могло да доведе до неконтролируемото разстраване на туморните клетки и до разрушаването на организма.

Не на последно място, сред причинителите могат да бъдат и някои вредни навици като тютюнопушене, системна злоупотреба с алкохол, липса на движение, затлъстяване.

Какви са съвременните методи за лечение на раковите заболявания?

Лечението много често е комплексно – комбинация от хирургия, имаща за цел да отстрани тумора от засегната част от организма, химиотерапия, лъчетерапия (радиохирургия) и имунотерапия. Комбинирането и последователността на тези методи на лечение се определя от конкретиката на всеки един случай. При някои пациенти,  могат да се използват и 4-те вида лечение, в други да се приложи само едни от тях.  
В УМБАЛ „Св. Иван Рилски“ например се прилага мултидисциплинарен подход при лечението на онкологичните  заболявания.  Ще дам пример със сферата, в която аз съм специалист.  Злокачествените мозъчни тумори (глиобластома), мозъчните метастази и други  неоплазми на мозъка, които не могат да бъдат отстранени само с хирургичен подход изискват тясната колаборация между неврохирург и лъчетерапевт. Всеки един случай се обсъжда на медицински консилиум с участието на неврохирург, лъчетерапевт, физик и специалист по образна диагностика. Това е необходимо, защото изходът от лечението зависи от различни фактори: локализаиця, лъчечувствителност, начинът, по който  организмът реагира на лечението, възрастта, възможната поносима доза, странични реакции и др.  Целта е да се  изчисли  така траекторията и дозата на лъчите,  че да не се нанесе вреда на зобикалящата го здрава мозъчна тъкан а да порази единствено туморът.

На какво ниво е лечението в България, в сравнение с други европейски страни?

Новите технологии за лечение на онкологичните заболявания навлизат и в България и бих казал, че в това отношение лечението у нас е на едно много добро европейско ниво. Това води до повишаване на успеваемостта при лечението на онкологичните заболявания. Подобряват се хирургичните техники с помоща на нови апарати: невронавигация за мозъчни тумори, ендосконска апаратура за микроинвазивни техника, роботизирани системи. 

В УМБАЛ „Св. Иван Рилски” например разполагаме с най-ново поколение  линеен ускорител True Вeam STX със специални приспособления за мозъчна и телесна радиохирургия, като алтернатива на хирургично лечение . Това ни дава възможност за прилагане на най-съвременния подход в онкологията – органосъхраняващата стратегия. Става въпрос за комбиниране на лъчева терапия с химиотерапия, предоперативно или самостоятелно, за запазване на  органа, в който туморът се е развил.  Прилага се  при туморите на главата и шията, кагато става въпрос за трудно достъпни и дълбоко в мозъка разположени туморни лезии, при рак на ларинкса за запазване на гласа и  избягване на изкуствен отвор в трахеята, при рак на  чревния тракт, като лечебен подход за съхраняване на нормалните физиологични функции, при  рак на простатата  за избягване  на нейното отстраняване.

Въвеждането на най-новите технологии в образната диагностика дава възможности за намаляване на времето за скениране до 50% (при най-често прилаганите методики) и по този начин намаляване на лъчевото натоварване за пациента, без компромис в качеството на образа.

За пример, най-често прилагания протокол в нуклеарната медицина – целотелесното скениране на скелета, отнема 55-60 минути, докато за провеждането с наличния в нашата болница апарат DISCOVERY NM/CT 670,  необходимото време е 16 минути. Значително по-краткия период за скениране е от значение за подобряване качеството на образите чрез намаляване възможността за движение на пациента /деца, тежко болни с изявена болкова симптоматика/.

Единествения апарат, с който България към този момент не разполага,  е за лечение с протони.

Увеличават ли се заболелите от рак в България? Кои видове ракови заболявания най-често се срещат при пациентите?

Не бих казал, че се увеличават, по-скоро се подобряват средствата за диагностика и ранно откриване на онкологичните заболявания. България разполага със съвременни средства за диагтностика:  MRT, CT, PET CT, SPECT CT, съвременни 3Д и 4Д Ехографи, специфични китове за антигени, туморни маркери и генетични тестове и т.н.

Най-често при мъжете се среща ракът на простата, на белите дробове а при жените ракът на гърдата, матката и яйчниците. Последните години в неврохирургията например попадат за лечение все по- рядко жени с метастатични лезии от рак на гърдата. Това говори за по-точна и ранна диагностика, както и по-добро повлияване от съвременното лечение на това заболяване. И при рака на дебелото черво се набладава по-ранно диагностициране и по-добри резултати при лечението му. С помоща на съвременните химиотерапевтици се отчита много добър резултат при лечението на левкозите. Туморите на ЦНС се лекуват успешно, както с класическата хирургия така и радиохиругия или комбинация от двата вида лечение.

В каква възрастова група попадат болните? Наблюдава ли се тенденция на подмладяване на заболяванията?

Според статистиката най-големия пик на онкозаболяванитя е във възраста между 55-65 год. от живота на човека. Например най-злокачестевения мозъчен тумор –глиобластомът, се среща именно в тази декада. Не бих казал, че има промяна във възрастовата група на онкологичните заболявания. По-скоро използването на съвременните средства за диагностициране води  до ранното откриване  и „подмладяването“ на различните заболявания, но съотвотено и до по- успешното им лечение.

Повишава ли се здравната култура на българите за важността на профилактичния преглед за превенция на раковите заболявания? В каква степен ранното откриване на заболяването може да се окаже решаващо за успешното лечение?

Въможностите, които предоствят съвременните средства за информация: интернет, специализирани медицински сайтове и т.н. на практика могат да повишът лесно и бързо  здравна култура на всеки един човек. Друг е въпросът че много от тази информация в интернет пространството,  може да се окаже изопачена и недостоверна.  Затова използвам възможността да се обърна към пациентите: винаги използвайте услугите на медицински специалист в сътоветната област и не се предоверявайте на всяка информация в интернет пространството. Най-опасна е формата на самодиагностика и самолечение, те могат да причинят необратими увреди на вас и вашите близки . Има заболявания, при които забавянето дори от няколко месеца в поставянето на точна диагноза и започването на подходящо лечение могат да се окажат фатални.

Какви допълнителни грижи трябва да бъдат полагани за пациентите в борбата им с коварната болест? Нужна ли е намесата и на психотерапевт в процеса?

Преди всичко е необходимо стриктно спазване на режима, определен от онколизите, регулярни контролни прегледи при съответен специалист с актуална образна диагностика,  лабораторни изследвания и следене на туморните показатели. Много е важно е редовното събедване с психотерапевт с оглед адаптирането  на пациента  към заболяването  и промените възникнали в неговия социален статус, както и предпазвенето от саморазрушителни депресивни състояния.