Един от 36 в Европа: Доц. Станимир Сираков с европейска диплома по неврорентгенология

Един от 36 в Европа: Доц. Станимир Сираков с европейска диплома по неврорентгенология

Доц. Станимир Сираков получaва преди дни европейска диплома по неврорентгенология, която му дава възможност да извършва дейност навсякъде на континента. Само още 35 други лекари в Европа имат същата диплома.

За да я получи, всеки от медицинските специалисти е трябвало да покрие редица критерии. Самият изпит е продължил близо два дни. Първият е бил по теоретичната подготовка и е включвал тест с писмена част. През втория ден кандидатите е трябвало да работят по разлини медицински казуси пред седемчленна комисия и да дискутират индикации и методи за лечение.

„Европейският борд по невроинтервенция е новосформирана единица, която се опитва да акредитира различните програми на обучение – различните стандарти в различните страни, за да може да има единна, унифицирана форма на диплома, даваща право за извършване на медицински процедури”, коментира доц. Станимир Сираков.

Дипломата, която Станимир Сираков е получил, му дава възможност за работа навсякъде в Европа, но той все още е в България. На въпрос има ли идеи за специализация извън страната, той отговори: „Не съм имал досега. За момента все още не са се зародили в съзнанието ми”.

Повече гледайте във видеото.