Екипът на Клиниката по нефрология

Екипът на Клиниката по нефрология

Екипът на Клиниката по нефрология в УМБАЛ „Св. Иван Рилски“, който ще дава безплатни консултации по повод Международния ден на бъбрека.

Доц. д-р Атанас Кундурджиев е един от най-големите специалисти в България в лечението на т.нар. кардио-ренален синдром (лечение на бърдечна недостатъчност в условията на бъбречна недостатъчност), както и на бъбречни усложнения, получени вследствие на диабет. Той има три клинични специалности – „Вътрешни болести“, „Кардиология“ и „Нефрология“. Владее абдоминална ехография, ехокардиография, ехография на щитовидна жлеза и повърхностни структури. Доц. Кундурджиев е бил зам.-министър на здравеопазването в периода 2000-2001 г., изпълнителен директор на  УМБАЛ “Александровска” и главен секретар на БЛС в периода 2002-2004 г. В момента оглавява Клиниката по нефрология към УМБАЛ „Св. Иван Рилски“

Д-р Милена Красимирова НиколоваВлахова е родена през 1975 г. в гр. София в семейство на лекари. Тя е дългогодишен преподавател в Медицински университет – София. Има придобити три специалности: Вътрешни болести, Нефрология и Здравен мениджмънт, както и защитена дисертация на тема “Имунологични промени при гломерулни заболявания”. Д-р Николова има над 150 публикации в български и международни списания, както и повече от 100 участия в научни форуми в България и чужбина. Участва в написването на учебници и монографии на български и английски език. Владее английски, испански, френски и руски езици.

Д-р Мария Христова е специалист в две медицински области – „Клинична имунология“ и „Нефрология“. През 2006 г. завършва Медицински университет – София с отличие. През 2014 г. защитава успешно дисертационен труд по имунология в областта на автоимунните заболявания, като изследва имунологични и генетични фактори при болни със системен лупус и дерматомиозит. Две години тя работи като лекар по вътрешни болести в Германия. В момента д-р Христова работи в Клиниката по нефрология на Университетска болница “Св. Иван Рилски” в София.

Д-р Нели Колева е нефролог – интернист. Завършва медицина в Медицински Университет Варна през 1991 г. Придобива специалност по Вътрешни болести през 1999 г. и втора специалност по Нефрология през 2004 г. Започва работа в Спешен сектор и Вътрешно отделение в РБ, гр. Балчик. В продължение на 15 г. работи в отделението по диализа на Националната Кардиологична болница. През март 2009 г. започва работа в Диализното отделение на МБАЛ “Токуда Болница София”. От 2017 г. е част от екипа на Клиниката по нефрология на УМБАЛ „Св. Иван Рилски“. Преминала е квалификационни курсове по ехография, актуални проблеми и нови подходи в лечението на пациентите с хронична бъбречна недостатъчност. Участвала е в множество научни форуми у нас и в чужбина.

Д-р Анна Костадинова завършва медицина с отличие  през 2004 г. в медицински университет Варна. Има придобити  специалности нефрология и  здравен мениджмънт.  От 2005 до 2007 година работи в спешния център на УМБАЛ Св. Анна –София. От 2008г до настоящия момент  е част от  екипа на  клиниката по нефрология на УМБАЛ Св. Иван Рилски.  Преподавател към Медицински университет София.

Д-р Диян Генов има придобити специалности по Вътрешни болести и Нефрология.
Почти целият му досегашен опит е в клинични звена. В продължение на повече от 10 години е нефролог в Клиниката по нефрология на УМБАЛ „Александровска“. В момента е част от Клиниката по нефрология на УМБАЛ „Св. Иван Рилски“. Има дългогодишен опит с трансплантирани и с нативни /собствени/ бъбреци.
За себе си казва, че обича да контактува с хората и да помага, когато това е възможно.

Д-р Цветелина Вутова е родена на 23.06.1970 г. в Ботевград. През 1996 г. завършва Медицинския университет в София. До 2016 г. е лекар в МБАЛ „Ботевград“. През 2006 г. придобива специалност „Вътрешни болести“, а седем години по-късно, през 2013 г. взема още една специалност – „Нефрология“. Има специализации в УМБАЛ „Св. Анна“ и в Клиниката по нефрология на Военномедицинска академия.