Препоръки на СЗО към ръководството и служителите на болниците – COVID-19

Препоръки на СЗО към ръководството и служителите на болниците – COVID-19

Здравните работници имат решаваща роля в реакцията срещу огнищата на COVID-19. Те са основата на защитните сили на държавите, в опита им да овладеят или ограничат разпространението на болестта. На първа линия, здравните работници осигуряват необходимата грижа за пациенти със заподозрян и потвърден COVID-19. Често това се случва при утежнени обстоятелства. Здравните работници са изправени пред по-големи рискове от потенциална инфекция с COVID-19 в усилията си да защитят останалите. Те могат да бъдат изложени на опасности като психологически стрес, умора, „професионално прегаряне“ (бърнаут) и стигма. СЗО осъзнава жизненоважната им работа, както и отговорността свързана със защитата на работната сила в здравните заведения.

Целта на този пакет е да предпази здравните работници от инфекция и да предотврати потенциалното разпространение на COVID-19 в здравните заведения. Той съдържа поредица от опростени съобщения и напомняния, базирани на по-задълбочените технически указания на СЗО за превенция и контрол на инфекциите в здравните заведения в контекста на COVID-19.

Препоръки към ръководстото
ПОДГОТОВКА НА ЗДРАВНОТО ЗАВЕДЕНИЕ ЗА COVID-19

РАБОТА С ПАЦИЕНТИ СЪС СЪМНЕНИЕ ИЛИ С ПОТВЪРДЕН COVID-19

За служители
КАК ДА СЕ ЗАЩИТИМ ПО ВРЕМЕ НА РАБОТА

ЛИЧНА ЗАЩИТНА ЕКИПИРОВКА СПОРЕД ИЗВЪРШВАНИТЕ МАНИПУЛАЦИИ

ОБЩУВАНЕ С ПАЦИЕНТИ СЪС СЪМНЕНИЕ ЗА ИЛИ ПОТВЪРДЕН COVID-19

СПРАВЯНЕ СЪС СТРЕСА

МОИТЕ 5 СТЪПКИ ЗА ХИГИЕНА НА РЪЦЕТЕ

Източник: СЗО, офис България