Ценоразпис на Лаборатория по клинична имунология

Ценоразпис на Лаборатория по клинична имунология

ИМУНОЛОГИЧНИ ИЗСЛЕДВАНИЯ 
                                                                                                                                                              Цена в лева
КОНСУЛТАЦИЯ С ХАБИЛИТИРАНО ЛИЦЕ – ПРОФЕСОР70.00 
КОНСУЛТАЦИЯ С ХАБИЛИТИРАНО ЛИЦЕ – ДОЦЕНТ50.00 
КОНСУЛТАЦИЯ С ЛЕКАР-СПЕЦИАЛИСТ40.00 
ВЗИМАНЕ НА ВЕНОЗНА КРЪВ3.60 
   
СЕРУМНИ ИМУНОГЛОБУЛИНИ И ФАКТОРИ НА КОМПЛЕМЕНТА 
  
ИМУНOГЛОБУЛИН А (IgA)9.79 
ИМУНOГЛОБУЛИН  G (IgG)9.79 
I ИМУНOГЛОБУЛИН M (IgM)9.79 
ПАКЕТ – IgM, IgG, IgA26.00 
СЗ – КОМПЛЕМЕНТ9.79 
С4 – КОМПЛЕМЕНТ9.79 
КРИОГЛОБУЛИНИ 
  
КРИОГЛОБУЛИНИ – КАЧЕСТВЕНО ИЗСЛЕДВАНЕ7.00 
   
АВТОАНТИТЕЛА – ИНДИРЕКТНА ИМУНОФЛУОРЕСЦЕНЦИЯ  
   
АГМА (АНТИ-ГЛАДКОМУСКУЛНИ АТ)- ИМУНОФЛУОРЕСЦЕНЦИЯ18.00 
АМА (АНТИМИТОХОНДРИАЛНИ АТ) – ИМУНОФЛУОРЕСЦЕНЦИЯ18.00 
АНА (АНТИ-НУКЛЕАРНИ АТ) – скрининг (Hep-2)22.00 
ПАКЕТ – «АНА, АГМА, АМА» – ИМУНОФЛУОРЕСЦЕНЦИЯ44.00 
ANCA (АНТИ-НЕУТРОФИЛ ЦИТОПЛАЗМЕНИ АНТИТЕЛА)30.00 
АНТИ-LKM (АНТИТЕЛА СРЕЩУ LIVER-KIDNEY MICROSOMAL АНТИГЕН) – ИМУНОФЛУОРЕСЦЕНЦИЯ18.00 
   
АВТОАНТИТЕЛА – ЛАТЕКС АГЛУТИНАЦИЯ 
  
РЕВМАТОИДЕН ФАКТОР IgМ – АГЛУТИНАЦИЯ6.00 
АНТИ-СТРЕПТОЛИЗИНОВ ТИТЪР (ASO, AST) – АГЛУТИНАЦИЯ6.00 
   
АВТОАНТИТЕЛА – ИМУНОЕНЗИМНИ МЕТОДИ 
  
АНТИ- двДНК ( IgG+IgM+IgA )25.00 
АНТИ – Scl-7025.00 
АНТИ – SS-A (Ro60)25.00 
АНТИ – SS-B (La)25.00 
АНТИ-Centromer B25.00 
АНТИ – КАРДИОЛИПИНОВИ АНТИТЕЛА (IgG+IgM+IgA)23.00 
АНТИ – b2GPI АНТИТЕЛА (IgG+IgM +IgA)25,00 
АНТИ – ПРОТРОМБИН АНТИТЕЛА (IgG+IgM+IgA)26,00 
АНТИ-АНЕКСИНV-IgG26.00 
АНТИ-АНЕКСИНV-IgM25.00 
ПАКЕТ ”АНТИ-ФОСФОЛИПИДЕН СИНДРОМ – СКРИНИНГ” (Анти-кардиолипин, Анти-b2GPI, Анти-протромбин)60,00 
ПАКЕТ „АНТИФОСФОЛИПИДЕН СИНДРОМ – РАЗШИРЕН” (Aнти-кардиолипин, Анти-b2GPI, Анти-протромбин, Анти-анексинV-IgG, Анти-анексинV-IgM) 100,00 
АНТИ-GBM антитела – ИМУНОБЛОТ26,00 
АНТИ-PR3 (АНТИТЕЛА СРЕЩУ ПРОТЕИНАЗА 3)26,00 
АНТИ-MPO (АНТИТЕЛА СРЕЩУ МИЕЛОПЕРОКСИДАЗА)26,00 
ПАКЕТ „РЕВМАТОИДЕН АРТРИТ”(Анти-MCV, RF-IgG, RF-IgA, RF-IgM)80,00 
АНТИ –  MCV (АНТИТЕЛА СРЕЩУ МУТИРАЛ ЦИТРУЛИНИРАН ВИМЕНТИН)26,00 
АНТИ –  ССР3 (АНТИТЕЛА СРЕЩУ ЦИТРУЛИНИРАНИ БЕЛТЪЦИ)26,00 
РЕВМАТОИДЕН ФАКТОР IgА (RF-IgG)20,00 
РЕВМАТОИДЕН ФАКТОР IgG (RF-IgG)20,00 
РЕВМАТОИДЕН ФАКТОР IgM (RF-IgM)20,00 
АНА ПРОФИЛ /АНА БЛОТ/ (nRNP/Sm, Sm, SS-A, Ro-52, SS-B, Scl-70, PM-Scl, PM-Scl, Jo-1, CENP B, PCNA, dsDNA, Nucleosomes, Histons, Rib.P, AMA M2, DFS70)98,00 
АНТИТЕЛА СРЕЩУ МИОЗИТ АСОЦИИРАНИ АНТИГЕНИ (Анти – Mi-2, Ku, PM-Scl100, PM-Scl75, Jo-1, SRP, PL-7, PL-12, EJ, OJ, Ro52)75.00 
АНТИТЕЛА СРЕЩУ МИОЗИТ АСОЦИИРАНИ АНТИГЕНИРАЗШИРЕН (Анти – Mi-2α, Mi-2β , TIF1γ, MDA5, NXP2, SAE1, Ku, PM-Scl 100, PM-Scl 75, Jo-1, SRP, PL-7, PL-12, EJ, OJ)98.00 
ПАКЕТ „ ПРОФИЛ АНТИТЕЛА СРЕЩУ НЕВРОНАЛНИ АНТИГЕНИ” (Анти – Amphiphysine, CV2, PNMA2, Ri, Yo, Hu, recoverin, SOX1, titin, zic4, GAD65, Tr)65.00 
ПАКЕТ „ПРОФИЛ АНТИТЕЛА СРЕЩУ ЧЕРНОДРОБНИ АНТИГЕНИ” – РАЗШИРЕН (AMA-M2, M2-3E (BPO), Sp100, PML, GP210, LKM-1, LC-1, SLA/LP, Ro-52)65.00 
АНТИ-ПАРИЕТАЛНОКЛЕТЪЧНИ АНТИТЕЛА26.00 
АНТИ-ИНТРИНЗИК ФАКТОР АНТИТЕЛА26.00 
ПАКЕТ ”ПЕРНИЦИОЗНА АНЕМИЯ” (анти-париеталноклетъчни, анти-интринзик фактор антитела)50.00 
АНТИ – ГЛИАДИНОВИ АНТИТЕЛА (IgG+ IgA)25.00 
АНТИ – ТЪКАННА ТРАНСГЛУТАМИНАЗА АНТИТЕЛА (anti-tTG) (IgG+ IgA)30.00 
АНТИ – ДЕАМИДИРАНИ ГЛИАДИНОВИ ПЕПТИДИ АНТИТЕЛА (anti-DGP) (IgG+ IgA)30.00 
АНТИТЕЛА СРЕЩУ SACHAROMYCES CEREVISIAE (ASCA) (IgG+IgA)45.00 
  
ДРУГИ 
ПАНЕЛ ”АЛЕРГИИ КЪМ ЯЙЦА, ЯДКИ И КРАВЕ МЛЯКО” (14 антигена)80.00 
25-OH ВИТАМИН D3/D225.00 
ПАНЕЛ „Хранителен интолеранс-108 антитела (IgG)”370,00 
Анти-Chlamidia Trahchomatis (IgA)18.00 
Анти-Chlamidia Trahchomatis (IgG)18.00 
Анти-Chlamidia Trahchomatis (IgM)18.00 
Пакет „Анти-Chlamidia Trahchomatis”60,00 
Антитела срещу Adalimumab100.00 
Антитела срещу Iinfliximab100.00 
ИЗСЛЕДВАНИЯ В ПЪЛНА КРЪВ 
ИМУНОФЕНОТИПИЗИРАНЕ НА ЛЕВКОЦИТИ120.00 
NK КЛЕТКИ60.00 
CD34 ПОЛОЖИТЕЛНИ СТВОЛОВИ КЛЕТКИ100.00 
АКТИВАЦИЯ НА Т ЛИМФОЦИТИ (стимулация с PHA)95.00 
HLA-B2722.00 
ДИАГНОСТИКА НА ТУБЕРКУЛОЗА 
Quanti FERON – TB Gold Plus Тест108.00 
ИЗСЛЕДВАНИЯ ВЪВ ФЕКАЛНА ПРОБА 
ФЕКАЛЕН КАЛПРОТЕКТИН50.00