УМБАЛ “Свети Иван Рилски” обявява процедура по ППЗПП за избор на банка