Неврохирургичен симулационен курс

Неврохирургичен симулационен курс

Скъпи колеги,

Клиниката по Неврохирургия на УМБАЛ „Св. Ив. Рилски“ – София има удоволствието да Ви покани на първият Неврохирургичен симулационен курс с практическа насоченост, провеждан в Република България. Курсът е безплатен и е насочен към специализанти и млади специалисти (до 5 години след придобиване на специалност) в сферата на неврохирургията, интегриращ в себе си съвременни технологии и иновации за продължаващо медицинско обучение.

Продължаващото медицинско обучение на лекарите разширява, поддържа и актуализира знанията, придобити по време на студентското образование и специализацията.Съгласно чл. 182 от Закона за здравето съсловната организация на лекарите организира, координира, провежда, регистрира и контролира продължаващото медицинско обучение на лекаритепри условия и по ред, определени в договори свисшитеучилища, БългарскияЧервенкръст и Военномедицинскатаакадемия.Лекарите се обучават и доказват квалификацията си с удостоверение, издадено от Български лекарски съюз и провелия обучението.

Според изготвената програма за практическия Неврохирургичен симулационен курс –„Хирургия на черепната база“, който ще се проведе на 09-10.07.2022г. в УМБАЛ „Св. Ив. Рилски“ – София. Съгласноединната кредитна система курса спада към категория „В“, като всеки участник следва да получи 12 кредита.

Местата за активните участници са ограничени до 20. Краен срок за записване 30.06.2022г.

            За повече информация и записване за курса, моля пишете ни на имейл адрес: trainingneurosurgery@gmail.com или се свържете с нас на телефон 0884724655/0895303632.

Поздрави,

Екипът на Клиника по Неврохирургия УМБАЛ „Св. Ив. Рилски“ – София