УМБАЛ “Св. Иван Рилски” ЕАД София обявява конкурс за лекар-специализант по клинична хематология- 1 бр.