Конкурс за отдаване под наем на помещения

Конкурс за отдаване под наем на помещения

Решение за откриване на конкурс за отдаване под наем на помещения, целия 3-ти етаж – дълготраен материален актив, находящи се в сграда на ул. „Урвич” № 13, на интернет страницата на УМБАЛ „Св. Иван Рилски” ЕАД, на 29.06.2022 г.