Решение за откриване на конкурс за отдаване под наем на дълготраен актив

Решение за откриване на конкурс за отдаване под наем на дълготраен актив

Решение за откриване на конкурс за отдаване под наем на дълготраен актив: 4,25  кв.м. площи (части от фоайета и етажи), представляващи обособени части от сградния фонд/недвижими имоти на УМБАЛ „Св. Иван Рилски” ЕАД, находящ се в гр. София на бул. „Акад. Иван Гешов” № 15 и на ул. „Урвич” № 13, които да се използват за инсталиране и експлоатация на 6 броя самопродаващи машини за кафе и безалкохолни напитки.