Конкурси за избор на застраховател

Конкурси за избор на застраховател

Решение и документация за провеждането  на конкурс за „Избор на лицензирано застрахователно дружество за застраховане на медицинска апаратура на УМБАЛ „Св. Иван Рилски“ ЕАД, гр. София за застраховка „Всички рискове за електронна техника и оборудване“.

Конкурс публикуван на 17.11.2022г.: Решение и документация за провеждането  на конкурс за „Избор на лицензирано застрахователно дружество за сключване на договор за застраховане на недвижимо имущество на УМБАЛ “Св. Иван Рилски” ЕАД, гр. София”