СЪОБЩЕНИЕ ЗА КОНКУРС ЗА ИЗБОР НА ЛИЦЕНЗИРАНО ЗАСТРАХОВАТЕЛНО ДРУЖЕСТВО

СЪОБЩЕНИЕ ЗА КОНКУРС ЗА ИЗБОР НА ЛИЦЕНЗИРАНО ЗАСТРАХОВАТЕЛНО ДРУЖЕСТВО

С Ъ О Б Щ Е Н И Е

Във връзка с  Конкурс за „Избор на лицензирано застрахователно дружество за сключване на договор за застраховане на недвижимо имущество на УМБАЛ “Св. Иван Рилски” ЕАД, гр. София”

Отварянето на предложенията на участниците ще се извърши на 01.12.2022 г. от 16:10 часа в учебната зала по образна диагностика на втория етаж в сградата на УМБАЛ “Св. Иван Рилски” ЕАД – гр. София, бул. “Акад. Иван Гешов” №15.

Весела Динева

Н-к отдел „Обществени поръчки”

УМБАЛ „Св. Иван Рилски” ЕАД

тел.: 02/ 952 08 79