Дарение от инициативата “Българската Коледа”

Дарение от инициативата “Българската Коледа”

„Апарат за продължително видео ЕЕГ  мониториране“

за Център по епилептична хирургия към Клиника по Неврохирургия

на УМБАЛ „Св. Иван Рилски“ ЕАД от Българската Коледа

Центъра за функционална и епилептична хирургия се лекуват предимно деца от цялата страна с различни видове тежки,

медикаментозно-резистентни епилепсии, които не се овладяват с друг вид лечение. В този център, които е единствен в България, се провежда видео ЕЕГ  мониториране.

Медицинската апаратура е дарение от инициативата „Българската Коледа“ и ще послужи за подобрение лечението на деца.