Конкурс за Клинична Имунология

Конкурс за Клинична Имунология

УМБАЛ “Св. Иван Рилски” ЕАД София обявява конкурси за лекар- специализант по Клинична имунология- 1 място и Специализант по Лабораторна имунология-биолог- 1 място в Лаборатория по клинична имунология  към УМБАЛ “Св. Иван Рилски” ЕАД- гр. София. 
Срок за подаване на документи: 27.01.2023 г. до 28.02.2023 г