Семинар на тема Амилоидози – мултидисциплинирен подход

Семинар на тема Амилоидози – мултидисциплинирен подход

ЕКИП ОТ УМБАЛ „СВ. ИВАН РИЛСКИ“ ЩЕ ПРОВЕДЕ СЕМИНАР НА ТЕМА „АМИЛОИДОЗИ – МУЛТИДИСЦИПЛИНИРЕН ПОДХОД“

Днес, мултидисциплинарен екип от УМБАЛ „Св. Иван Рилски“ ще проведе семинар на тема „Амилоидози – мултидисциплинирен подход“. Семинарът ще се проведе в два модула – днес от 17.00 ч., в Аулата на лечебното заведение и онлайн (очаквайте линк) и на 16.03.2023 г., отново в Аулата и онлайн.

Заболяването е по-разпространено, отколкото се предполагаше доскоро и може да се крие зад други по-често срещани заболявания. Системните амилоидози са заболявания с изключително тежка прогноза  поради мултиорганно засягане и прогресиращ ход, който води до неблагоприятен изход в рамките на няколко месеца до няколко години от поставяне на диагнозата. Най-често срещани са  лековерижната и транстиретинова амилоидози. като втората има по-тежко протичане и по-бързо развитие и трябва спешно да бъде диагностицирана и лекувана. Лековерижната амилоидоза е онкохематологично заболяване, при което амилоидогенният белтък са леки вериги или техни фрагменти, които се произвеждат в костния мозък. Поставянето на точна етиологична диагноза е много важно, защото лечението при двата вида амилоидоза е коренно различно. Доскоро не съществуваше лечение, което да може да промени хода на болестта. През последното десетилетие е наблюдаван  значителен прогрес, както в диагностиката, така и в лечението на амилоидозите, което води до намаляване на смъртността и подобряване качеството на живот на засегнатите пациенти. Прогнозата е много по-добра, когато заболяването се диагностицира в ранен стадий и се започне своевременно лечение. За да се постигне това, е необходимо познаване проявите на болестта и диагностичния алгоритъм, споделя нашия екип, от Експертния център по транстиретинова сърдечна амилоидоза в УМБАЛ „Св. Иван Рилски“.

Създадохме този Център за да може пациентите със сърдечна амилоидоза да могат да бъдат диагностицирани и лекувани на едно място, без да се налага за всяко изследване да обикалят различни болници. Предпоставка затова е наличието на добре оборудвана образна диагностикануклеарна медицинаонкохематология, както и наличие на останалите необходими специалисти. Така, ние скъсяваме пътя до окончателната диагноза, което при тези заболявания е много важно. За тях вече има лечение, но то трябва да се започне рано, за да има ефект, а днешния семинар е за да споделим нашия опит, казва доц. Мариана Господинова, ръководител на Центъра.

Днешният модул на семинара е посветен на трансретиновата и лековерижна амилоидози – клинична картина, диагноза и диференциална диагноза,а вторият е на тема Трансретиновата и лековерижна амилоидози – терапевтични възможности.

Семинарът ще бъде открит с въведение в амилоидозите от доц. Мариана Господинова, ръководител на Експертен център по транстиретинова сърдечна амилоидоза в УМБАЛ „Св. Иван Рилски“. Лекции ще представят ид-р Александър Йорданов, началник на Отделение по клинична хематология към клиниката по хематология и онкология в болницата, както ипроф. Атанас Кундурджиев, началник на клиника по нефрология в УМБАЛ „Св. Иван Рилски“.

По време на семинара ще има възможност за дискусии и въпроси към участниците.

ПРОГРАМА

СЕМИНАР НА ТЕМА: АМИЛОИДОЗИ – МУЛТИДИСЦИПЛИНАРЕН ПОДХОД

16.02.2023, 17.00 ч, АУЛА УМБАЛ „СВ. ИВАН РИЛСКИ“ И ОНЛАЙН (очаквайте линк)

МОДУЛ 1

ТРАНСТИРЕТИНОВА И ЛЕКОВЕРИЖНА АМИЛОИДОЗИ – КЛИНИЧНА КАРТИНА, ДИАГНОЗА И ДИФЕРНЦИАЛНА ДИАГНОЗА

  1. АМИЛОИДОЗИ – ВЪВЕДЕНИЕ

ДОЦ. M. ГОСПОДИНОВА

  • ЛЕКОВЕРИЖНА АМИЛОИДОЗА

Д-Р А. ЙОРДАНОВ

  • БЪБРЕЧНА АМИЛОИДОЗА

 ПРОФ. А. КУНДУРДЖИЕВ

  • СЪРДЕЧНА АМИЛОИДОЗА

 ДОЦ. М. ГОСПОДИНОВА

  • ДИСКУСИЯ

МОДУЛ 2

ТРАНСТИРЕТИНОВА И ЛЕКОВЕРИЖНА АМИЛОИДОЗИ  – ТЕРАПЕВТИЧНИ ВЪЗМОЖНОСТИ

16.03.2023, 17.00 ч, АУЛА УМБАЛ „СВ. ИВАН РИЛСКИ“ И ОНЛАЙН

ПРОГРАМА

  1. ЛЕКОВЕРИЖНА АМИЛОИДОЗА

Д-Р А. ЙОРДАНОВ

  • БЪБРЕЧНА АМИЛОИДОЗА

 ПРОФ. А. КУНДУРДЖИЕВ

  • СЪРДЕЧНА АМИЛОИДОЗА

 ДОЦ. М. ГОСПОДИНОВА