Конкурси за лекар-специализант

Конкурси за лекар-специализант

УМБАЛ “Св. Иван Рилски” ЕАД София обявява конкурс за лекар- специализант по Пневмология и фтизиатрия- 1 място в Клиниката за лечение на неспецифични белодробни болести и фтизиатрия  към УМБАЛ “Св. Иван Рилски” ЕАД- гр. София.
Срок за подаване на документи: 10.03.2023 г. до 10.04.2023 г.

УМБАЛ “Св. Иван Рилски” ЕАД София обявява конкурс за лекар- специализант по Пневмология и фтизиатрия- 1 място към УМБАЛ “Св. Иван Рилски” ЕАД- гр. София.
Срок за подаване на документи: 24.03.2023 г. до 24.04.2023 г.