316 ЧОВЕКА ВЗЕХА УЧАСТИЕ В КАМПАНИЯТА НА УМБАЛ „СВЕТИ ИВАН РИЛСКИ“ ЗА СКРИНИНГ НА БЕЛОДРОБНИ ЗАБОЛЯВАНИЯ

316 ЧОВЕКА ВЗЕХА УЧАСТИЕ В КАМПАНИЯТА НА УМБАЛ „СВЕТИ ИВАН РИЛСКИ“ ЗА СКРИНИНГ НА БЕЛОДРОБНИ ЗАБОЛЯВАНИЯ

При голяма част от участниците се установиха отклонения в белодробните функционални показатели

316 човека на възраст от 20 до 88 години взеха участие в кампанията на УМБАЛ „Свети Иван Рилски“ – София за скрининг на хронични белодробни заболявания. В рамките на 3 дни, на мобилен пункт пред болницата, лекари от белодробните отделения на болницата и студенти от „Асоциацията на студентите-медици в България“изследваха всички желаещи и ги информираха за здравословния риск за белите дробове, свързан с тютюнопушенето и фините прахови частици.

От анализа на резултатите прави впечатление, че при голяма част от участниците се установиха отклонения в белодробните функционални показатели, катодоминирарестриктивен тип нарушение на дишането.

При 33,3% от участниците на възраст до 39 год. се измери нисък витален капацитет (белодробна рестрикция). Изолирана бронхиална обструкция и обструкция, като част от смесен тип нарушение на дишането, беше установена само при участниците на и над 40-годишна възраст (n=17, 5,4%). Тези резултати са в съответствие с известната по-висока честота на изява на ХОББ в късна възраст.

Малка част от участниците в програмата бяха с известно за тях белодробно заболяване. А тези с ниски функционални показатели бяха насочени за специализирано изследване на белодробната функция и преглед от специалист.

Участие в скрининга взеха 142-ма(44.9%) мъже и 174-и (55.1%) жени. При 164 (51.9%) участника се установиха патологични отклонения във функционалните показатели на дишането. При 11(3.5%) участникасе установи обструктивен тип нарушение в дишането, при 147 души (46.5%) – рестриктивен тип нарушение, а при 6 (1.9%) смесен тип нарушение. Разпределение във възрастови групи: 20-39 г. – 30 участника (9.5%); 40-60 години – 97 участника (30.7%); Над 60 г. 189 участника (59.8%).

Обръщаме внимание, че предвид високата честота на тютюнопушене в страната, качеството на атмосферния въздух в гр.София и пандемичното разпространение на КОВИД-19 през последните години, е важно за обществото да се реализират повече

програми за ранно диагностициране на белодробните заболявания. Също така от изключителна важност за превенцията са профилактичните прегледи при специалист.

Изказваме нашите благодарности към студентитеот Асоциацията на студентите-медици в България, които взеха участие в кампанията и на Център за градска мобилност за оказаното съдействие, както и на всички медии, които популяризираха кампанията сред широката общественост.

Кампанията беше реализирана от 3 до 5 април. За всички желаещи, на мобилен пункт пред болницата, лекари, специализанти и студенти по медицина, с мобилен спирометър извършваха скрининг на белите дробове. Спирометрията дава информация за това колко са здрави белите дробове и може да се използва за диагностициране и наблюдение на белодробните състояния.

УМБАЛ „Свети Иван Рилски“ – София, стартира кампанията по повод Световния ден на здравето и ден на здравния работник– 7 април. Нейната цел беше да се повиши информираността на обществеността по отношение на рисковете, на които сме изложени от белодробните заболявания и необходимостта от провеждане на профилактични прегледи. Според статистиката белодробните заболявания се нареждат на равно със сърдечно-съдовите заболявания по причиняване на смърт.