Търг за продажба на активи

Търг за продажба на активи

Провеждане на търг за продажба на активи (два броя леки автомобили, модел „Дачия Лоджи“) на УМБАЛ “Свети Иван Рилски” ЕАД, гр. София

Провеждане на търг за продажба на актив (лек автомобил „Фолксваген“, модел „Фаетон“) на УМБАЛ “Свети Иван Рилски” ЕАД, гр. София.