Конкурс за избор на застраховател

Конкурс за избор на застраховател

Конкурс за „Избор на лицензирано застрахователно дружество за застраховане на медицинска апаратура на УМБАЛ „Св. Иван Рилски” ЕАД, гр. София за застраховка „Всички рискове за електронна техника и оборудване”. Документация