Archive for Month: юли

БЛАГОДАРСТВЕНО ПИСМО

Уважаеми арх. Минев, От имено на медицинският персонал на Клиниката по „Гръдна хирургия“ и ръководството на УМБАЛ „Св. Иван...