Archive for Category: Новини

Конкурс Избор на застраховател

Конкурс за „Избор на лицензирано застрахователно дружество за сключване на договор за застраховане на недвижимо имущество на УМБАЛ “Св. Иван...