ПРОФ. АНТОНИЙ ФИЛИПОВ, ДМН.

ПРОФ. АНТОНИЙ ФИЛИПОВ, ДМН.
НАЧАЛНИК КЛИНИКА ПО ХИРУРГИЯ -

КЛАЛИФИКАЦИИ

Сертификат.Клиника по ендоскопска хирургия

декември 2003 г.
Клиника по ендоскопска хирургия, София
Лапароскопска холецистектомия

 

май 2004
Клиника по обща и висцерална хирургия, Германия
Стаж по:

 • лапароскопска хирургия на дебелото черво;
 • лапароскопска апендектомия;
 • Лапароскопски операции на хернии;
 • лапароскопска онкохирургия;

 

април 2009 г.
Aesculap Akademie,Tuttlingen, Германия
Провежда обучение за базови лапароскопски техники.
В обучението са застъпени следните теми
и практически занимания:

 • Лапароскопска хирургия-въведение;
 • лапароскопска холецистектомия;
 • лапароскопска апендектомия;
 • лапароскопски техники при язва;

 

май 2009
Клиника по хирургия, Rijeka, Хърватия
Курс за напреднали в колоректалната хирургия

 

юли 2011г.
Endo-Surgery Institute,
Cincinnati, Ohio, USA
Didactic Presentation
Hands-On

 

октомври 2011г.
Catharina Hospital Eindhoven
Холандия
Лапароскопски хирургични умения

 

октомври 2012г.
Пирогов, София
Микрохирургия

 

май 2013г.
Delta Hospital
Букурещ, Румъния
The Surgical and Perioperative managment of
a Bariate Patient

ЗА МЕН

Образование:

 • 18 ЕСПУ “Кирил и Методий” София 1981 г.
 • Медицински Университет София 1987 г.

Следдипломна квалификация:

 • Специалност по Здравна култура – 1986 г.
 • Специалност по Хирургия – 1993 г.
 • Здравен Мениджмънт, УНСС, София – 2003 г.
 • Дисертация “Проучване на възможностите за лечение на слабинните хернии с ендоскопски техники” – 2014г. Доцент по научна специалност ОБЩА ХИРУРГИЯ – 2014 г.

Член на:

БЪЛГАРСКО ХИРУРГИЧНО ДРУЖЕСТВО (БХД)
БЪЛГАРСКИ ЛЕКАРСКИ СЪЮЗ (БЛС)
EUROPEAN ASSOCIATION FOR ENDOSCOPIC SURGERY (EAES)
EUROPEAN HERNIA SOCIETY (EHS)

Участие в специализирани международни конгреси:

септември, 2009 г.
участие в IV-ти Международен конгрес на
EUROPEAN HERNIA SOCIETY (EHS)

 

06.2010г, Женева, Швейцария
18-ти конгрес на Европейската
асоциация за ендоскопска хирургия
EAN ASSOCIATION FOR ENDOSCOPIC SURGERY (EAES)


март, 2010 г.
Български лекарски съюз
продължителна квалификация:
Базово обучение по Лапароскопска хирургия

 

февруари, 2011 г.
Български лекарски съюз
продължителна квалификация:
Базово обучение по Лапароскопска хирургия за уролози

юни, 2011 г.
Български лекарски съюз
продължителна квалификация:
Базов курс по Лапароскопска хирургия

 

октомври, 2010г.
Български лекарски съюз
продължителна квалификация:
Базов курс по Лапароскопска хирургия

Професионални интереси:

Специални интереси в областта на лапароскопската и миниинвазивна хирургия, със значителен опит в:

 • лапароскопско лечение на хернии на коремната стена – ингвинални, пъпни, постоперативни
 • лапароскопска холецистектомия с 3 троакара
 • лапароскопска холецистектомия с един разрез (SILC)
 • лапароскопска апендектомия с 3 троакара
 • лапароскопска апендектомия с един разрез (SILA)
 • лапароскопска хирургия при хиатални хернии и ГЕРБ
 • лапароскопска хирургия при спешни състояния – перитонит, травми, чревна непроходимост
 • лапароскопска колоректална хирургия при доброкачествени и злокачествени заболявания

Публикации в медицински списания

Филипов А, Атанасов Т, Раденовски Д. Ранни резултати след транссабдоминална преперитонеална херниопластика (ТАПП) 2007 Висцерал. Хирургия, 3, 2007, N 3, с. 126-134

Атанасов Т, Раденовски Д, Филипов А. Лапароскопска холецистектомия по повод остър холецистит при възрастни пациенти 2008 Спешна Мед. , 15, 2008, N 3, с. 73-76


Атанасов Т, Раденовски Д, Филипов А. Лапароскопска резекция на мекелов дивертикул: два клинични случая 2008 Висцерал. Хирургия, 4, 2008, N 2, с. 65-69

Атанасов Т, Филипов А, Раденовски Д. Възможности за лапороскопско лечение при остри перитонити 2008 Висцерал. Хирургия, 4, 2008, N 2, с. 70-75


Атанасов Т, Филипов А, Раденовски Д. Трансабдоминална преперитонеална херниопластика – етапи и усложнения 2008 Спешна Мед. , 15, 2008, N 3, с. 106-110


Атанасов Т, Филипов А, Раденовски Д. Контрол на апендикуларния чукан при лапароскопска апендектомия – комерсиална или подготвена на ръка примка 2008 Спешна Мед. , 15, 2008, N 3, с. 111-114

Атанасов Т, Филипов А, Раденовски Д. Хирургична анатомия на ингвиналната област – лапароскопска перспектива 2009 Висцерал. Хирургия , 5, 2009, N 1, с. 21-28


Атанасов Т, Врачански Д, Филипов А, Раденовски Д. Лапароскопски достъп при тънкочревна непроходимост 2009 Спешна Мед. , 16, 2009, N 1, с. 4 – 11