ПРОФ. АТАНАС ИВАНОВ КУНДУРДЖИЕВ, ДМ

ПРОФ. АТАНАС ИВАНОВ КУНДУРДЖИЕВ, ДМ
НАЧАЛНИК НА КЛИНИКА ПО НЕФРОЛОГИЯ -

Проф. Кондурджиев е един от най-големите специалисти в България в лечението на т.нар. кардио-ренален синдром (лечение на сърдечна недостатъчност в условията на бъбречна недостатъчност), както и на бъбречни усложнения, получени вследствие на диабет. Той има три клинични специалности – вътрешни болести, кардиология и нефрология. Владее абдоминална ехография, ехокардиография, ехография на щитовидна жлеза и повърхностни структури