ПРОФ. Д-Р ВАСИЛ КАРАКОСТОВ , ДМ

ПРОФ. Д-Р ВАСИЛ КАРАКОСТОВ , ДМ
НАЧАЛНИК КЛИНИКА ПО НЕВРОХИРУРГИЯ -

За контакт:
Служебен адрес: гр. София бул. “ Иван Гешов” №15
УМБАЛ „Св. Иван Рилски” – Клиника по неврохирургия

Прегледи и консултации:
От понеделник до четвъртък от 9:15 до 10:45 в кабинет
N 35
След предварително записване на тел. 02/952 37 25; 0898 55 12 45

През 1986г. придобива специалност по неврохирургия.

Специализира “Евокирани мозъчни потенциали” при проф. Vinko Dolenc в Любляна през 1988г.

През 1996г. е назначен за главен асистент в Клиниката по неврохирургия на МУ – София.

Специализира Стереотаксична неврохирургия през 1998-1999г., в Женева- Швейцария и Стокхолм – Швеция.

Защитава научната степен “Доктор”, през 2004г. на тема; “Стереотаксични интервенции при мозъчни процеси”.

Доцент по Неврохирургия в Катедра по Неврохирургия на МУ София от 2006год.

Специализира спинална микроневрохирургия през 2005-2007г. в „Шоен клиник” – Мюнхен –Германия, под ръководството на Проф. М. Майер

Специализира гръбначна хирургия и гръбначна микроневрохирургия в Цюрих, Берн, Залзбург, Брюксел и Лайден –Холандия.

Лектор и демонстратор към Европейския клон на Световната гръбначна асоциация „АОSPINE”. „АОSPIN – Europ” му присъжда през 2011г. – „Платинен статус” – за гръбначна хирургия, с валидност – до 2014г.

Професионални интереси:

  • Неврохирургия и микриневрохирургия;
  • Гръбначна хирургия и гръбначна микроневрохирургия;
  • Минимално инвазивна неврохирургия;
  • Стереотаксична неврохирургия;
  • Ендоскопска неврохирургия;
  • Вертебропластика