ДОЦ. МАРИАНА ВАСИЛЕВА ГОСПОДИНОВА

ДОЦ. МАРИАНА ВАСИЛЕВА ГОСПОДИНОВА
НАЧАЛНИК НА РЕФЕРЕНТНИЯ ЦЕНТЪР ПО СЪРДЕЧНИ АМИЛОИДОЗИ -

КОНТАКТИ

02/9521887

amyloidcentre@gmail.com

Заемани длъжности:

От октомври 2020 Кардиолог, МКБ, УМБАЛ „Св. Иван Рилски“
2014- 2020г Началник на Отделение за интензивно кардиологично
лечение, Кардиологична клиника, Медицински институт на
МВР

От юли 2016 Доцент към К-ка по кардиология, МИ-МВР,

№ 2065/12.07.2016

2008-2014 Началник на Отделение за неинвазивна диагностика в
кардиологията, Кардиологична клиника, УМБАЛ
“Александровска”, МУ – София

2002-2014 Главен асистент в Кардиологична клиника, УМБАЛ

“Александровска”, КВБ, МУ – София

1998-2002 Старши асистент в Кардиологична клиника, УМБАЛ

“Александровска”, КВБ, МУ – София
1992- 1998 Асистент в Кардиологична клиника, УМБАЛ
“Александровска”, КВБ, МУ – София

1987-1992 Ординатор по вътрешни болести, Кардиологично

отделение, ОРБ – Перник

Образование:

2014 Доктор по медицина, научна специалност „Кардиология“,

Медицински университет, София
Диплома N251-Д/08.12.2014

1981-1987 Висше образование “МЕДИЦИНА” Диплома № 007115/

24.09.1987, Медицинска Академия – София
1976-1981 114 (Първа) Английска езикова гимназия, гр. София
Следдипломна квалификация:
1987-1995 Специализация по Вътрешни болести
Катедра по вътрешни болести, МУ – София,
Диплома № 43860/24.01.1995
1995-1997 Специализация по Кардиология
Клиника по Кардиология, КВБ, МУ, София,

Диплома № 004311/01.01.1998

2006 Лиценз за придобито експертно ниво по Ехокардиография

– ТТЕ, ТЕЕ, стрес ЕхоКГ – № 328/26.04.2006

2007 Удостоверение за курс – Холтер ЕКГ,

№ 385-9/06.12.2007

2007 Удостоверение за курс – Тест с натоварване

№ 386-9/14.12.2007

2010 Сертификат за Трансторакална Ехокардиография от
Европейската aсоциация по eхокардиография и
Европейското дружество по кардиология от 14.12.2010

Езици:

английски – писмено и говоримо, руски, френски

Членство в организации:

Дружеството на кардиолозите в България
Председател на Работната група по миокардни и
перикардни заболявания
Европейското кардиологично дружество
Работната група по миокардни и перикардни заболявания
при Европейското кардиологично дружество
Европейската асоциация по Ехокардиография
Българско дружество по невро-мускулни заболявания
Експертен център по наследствена транстиретинова
амилоидоза