ДОЦ. СТАНИМИР СИРАКОВ

ДОЦ. СТАНИМИР СИРАКОВ
РЪКОВОДИТЕЛ ЦЕНТЪР ПО МОЗЪЧНО-СЪДОВИ ЗАБОЛЯВАНИЯ -

Специалист: Образна диагностика

Населено място: Област София, София град

Адрес: гр. София, бул. “Акад Ив. Гешов” № 15 (УМБАЛ “Св. Иван Рилски”)

Телефон: 02 851 1239

Сайт: https://www.rilski.com/

Още информация:

Доц. д-р Станимир Сираков завършва медицина през 2009 год. в МУ-София. Веднага след завършването си започва работа като ординатор в отделението по “Компютърна и магнитно-резонансна томография” към УМБАЛ “Св. Иван Рилски”.Доц. д-р Сираков е един от малкото лекари в страната, извършващи високоспециализирани животоспасяващи интервенционални интракраниални процедури като “койлиране” на мозъчни аневризми и облитериране на мозъчни и гръбначно-мозъчни артериовенозни малформации, както и минимално инвазивно лечение на злокачествени заболявания на черен дроб, бъбреци, пикочен мехур и други органи.

Доц. д-р Сираков пръв въвежда в България ендоваскуларното лечение на артериовенозни малформации. Само за 2018 година, заедно с екипа си от Клиниката по неврохирургия на УМБАЛ “Св. Иван Рилски”, има извършени 29 операции на артериовенозни малформации.

  • От 2010 година – след успешно положен изпит е специализант по Образна диагностика в Медицински университет – София;
  • Част е от екипа по “Образна диагностика” в Аджибадем Сити Клиник;Доц.
  • д-р Станимир Сираков е председател на Българското дружество по интервенционална рентгенология;
  • Станимир Сираков е доцент към Катедрата по образна диагностика на МУ-София;Ръководител на Референтния център по мозъчно-съдови заболявания към УМБАЛ Св. Иван Рилски;
  • Ръководител на сектор “Интервенционална рентгенология” в отделението по образна диагностика в УМБАЛ “Св. Иван Рилски” – София.

Специализира интервенционална неврорентгенология при:

  • Prof. Peter Bosnjakovich, Клиника по Рентгенология, Медицински Университ – Ниш, Сърбия;
  • Prof. Jaques Moret, University Hospital Beaujon – Париж, Франция;
  • Проф. Шарбел Монайе, Университетска болница – Лимож, Франция;

Доц. д-р Сираков е първият български рентгенолог с диплома от European Boаrd of Neurointervention (EBNI) – Европейския борд по нервоинтервенции, която му дава право да практикува като невро-рентгенолог в цяла Европа;

Участия:

Участва в редица Национални и Международни конференции и обучителни курсове в различни области на Образната диагностика;Има редица научни публикации в наши и чужди научни списания;Участва в авторския колектив на едно ръководство по Образна диагностика.

Езици: английски;немски.

Членува в: Европейска Асоциация по Радиология (ESR).

СЕРТИФИКАТИ