ДОЦ. АСЕН ХАДЖИЯНЕВ, ДМ

ДОЦ. АСЕН ХАДЖИЯНЕВ, ДМ
СПЕЦИАЛИСТ "НЕВРОХИХУРГИЯ" -

Специалист по неврохирургия, началник СЕКТОР “Запад“ на Клиниката по неврохирургия в УМБАЛ „Св. Иван Рилски“. Научни интреси в областта на ендоскопската и микроскопска хирургия на хипофизните аденоми, тумори на нервната система и дегенеративни заболявания. Притежава над 80 научни труда в областта на неврохирургията. Има защитен дисертационен труд на тема „Съвременното място на транссфеноидалната хирургия в комплексното лечение на секретиращите хипофизни аденоми.“

Доц. Асен Хаджиянев, ръководител на Национален референтен център по ендоскопско лечение на хипофизни аденоми
тел. 0888 50 61 45
E-mail: dr_a.a.hadjianev@abv.bg