Д-Р ИРЕНА ИВАНОВА

Д-Р ИРЕНА ИВАНОВА
НАЧАЛНИК КЛИНИЧНА ЛАБОРАТОРИЯ -

Д-р Ирена Иванова завършва Медицина през 2003г. във ВМИ – Пловдив (днес МУ – Пловдив), град Пловдив. От 2003 до 2005г. работи като ординатор по Вътрешни болести в МБАЛ Пазарджик, гр. Пазарджик, III-то Вътрешно отделение. През 2005г. започва работа в УМБАЛ „Св. Иван Рилски” като лабораторен лекар, а през 2009г. е назначена за началник на Клинична лаборатория към болницата. Специализира Клинична лаборатория в Катедра по клинична лаборатория и клинична имунология към МУ – София.

През 2015г., във връзка с разработване на дисертационна тема, специализира по проблемите на изследване на олигоелементи и невродегенеративни състояния в Laboratory of Neurobiology, Fatebenefratelli Faundation, AFaR Division, Fatebenefratelli Hospital, Рим, Италия, при проф. Розанна Скуитти. През 2016г. защитава дисертационен труд за присъждане на научно-образователна степен „Доктор по медицина” с тема „Меден статус – лабораторни аспекти и клинично приложение при някои патологични състояния”, към Катедра Клинична лаборатория и клинична имунология на МУ – София. Член е на Българското Дружество по клинична лаборатория и European Specialist in Clinical Chemistry and laboratory Medicine (EFCCLM).

От 2016г. започва преподавателска работа към Катедра по клинична лаборатория и клинична имунология на МУ – София и Катедра Химия, Природо – математически факултет на ЮЗУ – Благоевград.

През 2018г. завършва магистратура по Обществено здраве и здравен мениджмънт към ФОЗ на МУ – гр. София.

Основни области на научни интереси – редки болести и невродегенеративни състояния.