Д-Р МАРИН ПЕНКОВ

Д-Р МАРИН ПЕНКОВ
НАЧАЛНИК КЛИНИКА -

Д-р Марин Пенков е завършил медицина през 2003г в МУ София.
През 2009 г. Получава специалност по специалността „Образна диагностика“.
През 2011 получава диплома по специалността „Здравен Мениджмънт“
През 2015 получава „Европейска диплома по Неврорентгенология“
Участвал е в множество научни форуми в България и чужбина, посветени на новостите в образната диагностика, сред които международни конгреси и курсове. Владее всички конвенционални и специализирани методики в областта на образната диагностика.
Автор е на  научни публикации в областта на образната диагностика и е бил лектор в специализирани курсове и национални конгреси.
Участвал е в работни групи за изготвяне на правила за добра медицинска практика в областта на образната диагностика
Работил е последователно в отделенията по „Образна диагностика“ към „УБ Лозенец“  и Токуда Болница София.
В  отделението по „Образна диагностика” към МБАЛ „Св. Иван Рилски“ е от самото му начало.
От 2011 до сега е началник на отделението.
Председател на българското дружество по неврорентгенология.
Научен секретар на българското дружество по кардиоторакална рентгеногология.
Професионалният му интерес е насочен в сферата на неврорадиологията и детската неврорадиология, гастрорадиологията .
Владее немски и английски език.
Членува в:
Българска Асоциация по Радиология (БАР)
Българска Асоциация по Кардиоторакална рентгенология (БДКТР)
Европейска Асоциация по Радиология (ESR)
Европейска Асоциация по Неврорентгенология (ESNR)
Европейска Асоциация по Детска Неврорентгенология (ECPNR)
Европейска Асоциация по Радиология на глава и шия (ESHNR)
Европейска Асоциация по Гастрорентгенология (ESGAR)