КРИСТИНА ЙОСИФЧЕВА

КРИСТИНА ЙОСИФЧЕВА
РЪКОВОДИТЕЛ ЛАБОРАТОРИЯ ПО ТЕЖКИ МЕТАЛИ -

Кристина Йосифчева – магистър – биолог с втора магистратура „Екохимия”, със специалност „Клинична химия”, “Токсикология”

Тел./Факс: 02/851 08 32;  Тел.:02/852 49 68;  0896 796 302 ,

E-mail: lab-heavymetals@rilski.com