ПРОФ. ПЕНКО ШОТЕКОВ, ДМН

ПРОФ. ПЕНКО ШОТЕКОВ, ДМН
НАЧАЛНИК КЛИНИКА ПО НЕРВНИ БОЛЕСТИ -

БИОГРАФИЯ

Началник на Клиника по нервни заболявания

Университетска болница „Св. Иван Рилски”, Медицински университет – София ,

Бул. “Акад. Ив. Гешов” 15, 1431 София, тел/факс: +359 2 8526940;

е-mail:shotekov@abv.bg

Завършил висше образование – медицина през 1971г. във Висш Медицински Институт-София.

От 2. 08.1971 след конкурс постъпил на работа в Катедрата по неврология на Медицинска академия -София, като стажант асистент.

От 1973 г. последователно е назначен за асистент, старши асистент, главен асистент.

Призната специалност по неврология от 1.01.1975г.

От 1988г е Доцент по неврология, Завеждащ неврологично отделение и Завеждащ Ултразвукова лаборатория към Клиника по неврология, Университетска болница ”Александровска”.

От 10.11.1999 е Професор по неврология;

От 11. 03.2000 до 02. 2008 Завеждащ Катедра по неврология при Медицински факултет на Медицински университет-София.

От 07.11.2000 до 07.06.2010 Началник на Клиника по нервни болести към УМБАЛ „Александровска”;