Archive for Tag: въпроси и отговори

Сърдечна амилоидоза – въпроси и отговори

Какво представлява сърдечната амилоидоза? Заболяване, при което в сърцето се отлага неразтворим белтък, наречен амилоид. Това води до увеличаване...