test

 Д-Р БОЖИЛ РОБЕВ, онколог, Началник на Отделението по Онкология  към УМБАЛ „Св. Иван Рилски“

Завършва медицина във  Висшия медицински институт в Стара Загора през 1993 г.
Притежава специалности  по Детски болести и Медицинска  онкология.
Д-р Робев участва в множество национални, регионални и международни форуми в областта на медицинската онкология. Научните му интереси са в областта на онкофармакологията, онкогенетиката, невроеднокринните тумори и туморите на генитоуринарната система.

Д-Р ВАСИЛ ХРИСЧЕВ, хематолог.
Д-р Васил Хрисчев е хематолог с над 35-годишен опит.
Завършва Медицински университет София през 1982 г.
Има специалности по Вътрешни болести и Клинична хематология.
Извършва диагностиката и лечение на заболявания на кръвта, кръвотворните органи и органите на лимфната система: тромбоцитопении, левкопении, увеличени лимфни възли, нарушения в кръвосъсирването.
Основен фокус в работата му са левкемии, лимфоми, анемии, хеморагична диатеза.

Д-Р ВИОЛЕТКА МАРИНОВА, онколог
Завършва Висшият медицински институт в София през 1985 г.
Тя е един от най-опитните онколози в Клиниката по хематология и онкология, с над 30-годишен стаж като лекар. Има специалност по Вътрешни болести и онкология.
Специализирала е в Швеция, Чехия, Гърция.
От 2011 г. обучава специализанти по медицинска онкология. Професионалните й интереси са в областта на таргетната терапия на колоректалния карцином.

Д-Р РАЯ ПЕТРОВА, хематолог
Завършва медицина през 2000 г.
Преди да започне да се занимава активно с  онкохематология  е работила в областта на кардиологията, неврологията , гастроентерологията . От 2006г интересите  и опитът й се насочват към областта на хематологията и по-конкретно на онкохематологията. През 2009г провежда специализация на  тема „Лифопролиферативни заболявания” във Виена. Професионалните й интереси са в областта на хематологията – лимфопролиферативни заболявания.


Д-Р МАЯ ЦАКОВА, онколог
Завършва Висшият медицина през 1994 г.
Има специалности по Вътрешни болести и Медицинска онкология.
Била е част от екипа на Специализираната болница за активно лечение на онкологични заболявания, а до скоро беше начело на Отделението по онкология в УМБАЛ „Св. Иван Рилски“. Професионалните й интереси са в областта на рака на гърдата.

Д-Р АЛЕКСАНДЪР ЙОРДАНОВ, хематолог
Завършва Медицинския университет във Варна през 2013 г.
Има специалност по Клинична хематология.
Професионалните му интереси са в областта на стволовите клетки и малигнените лимфоми. Рутинно осъществява стернална пункция и трепанобиопсия, амбулаторна инфузия на високодозово желязо, цитогенетични и молекулярногенетични изследвания в болничното отделение, в което работи.